Το τμήμα Υποτροφιών "ΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ" του Μενελάου της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας πρόκειται να χορηγήσει υποτροφίες στους αριστούχους μαθητές και μαθήτριες της Β΄τάξης Λυκείου του σχολικού έτους 2014-2015 την Κυριακή 27-09-2015 και ώρα 11.00 π.μ στην  αίθουσα της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας.

Εκ των παρακάτω Λυκείων

1. Του 1ου Λυκείου Φλώρινας
2. Του 2ου Λυκείου Φλώρινας
3. Του 3ου Λυκείου Φλώρινας
4. Του Εκκλησιαστικού Λυκείου Φλώρινας

Τα χρηματικά βραβεία προσφέρει το τμήμα υποτροφιών. "Ρατοπούλου Σοφία".

Δικαιολογητικά

1.Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου η Κοινότητας
3.Έλεγχος  επίδοσης του μαθητή -μαθήτριας
4.Υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους δυο
   γονείς του υποψηφίου είναι ποντιακής καταγωγής .

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι 18-09-2015  στο τμήμα Υποτροφιών της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας (Μακεδονίας 4 ) από 9.30 π.μ έως 13:30 μμ.
Πληροφορίες στο τηλ 2385028328

Το Δ.Σ της
Ευξείνου Λέσχη Φλώρινας