Σύμφωνα με ανακοίνωση της Π.Ε. Φλώρινας οι ενδιαφερόμενοι που είχαν υποβάλλει αίτηση για συμμετοχή στο επισιτιστικό πρόγραμμα του ΤΕΒΑ μπορούν να αναζητήσουν τα αποτελέσματα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις από την επομένη της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες στον φορέα υποβολής της αίτησης.
Για την Π.Ε. Φλώρινας:
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, 4ος όροφος
Υπεύθυνη, κ. Καρακόλη
Τηλ. Επικοινωνίας, 23850 54475

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, το σύνολο των αιτήσεων έφτασε τις 338. Απ’ αυτές εγκρίθηκαν οι 257 και απορρίφθηκαν οι 81. Τα ωφελούμενα μέλη ανέρχονται στα 494 και τα απορριφθέντα είναι 168.