Ορθόδοξη Εκκλησία

†   Οσίου Ιωάννου, συγγραφέως της Κλίμακος.
Ο Όσιος Ιωάννης εκ Συρίας (525-605) μόνασε στο Σινά και συνέγραψε το σημαντικό χριστιανικό βιβλίο «Κλίμαξ των Αρετών», το οποίο περιλαμβάνει τριάντα λόγους περί αρετής, όπου ο καθένας λόγος περιλαμβάνει και μία αρετή, ξεκινώντας από τις πιο πρακτικές και ανεβαίνοντας σαν σκαλοπάτια στις πιο υψηλές.
†   Αγίου προφήτου Ιωήλ.
†   Οσίου Ιωάννου του εν τω ξηρώ φρέατι.
†  Αγίου Ιωάννου πατριάρχου Ιεροσολύμων.
†   Οσίας Ευβούλης.
†   Αγίου ιερομάρτυρος Ζαχαρίου, επισκόπου Κορίνθου.
†  Αγίου Σωφρονίου επισκόπου Ιρκούτσκ.
sansimera.gr