Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2016


Στον προγραμματισμό προσλήψεων 47 ατόμων ως τακτικό (μόνιμο) προσωπικό, για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και  Φλώρινας, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην προχθεσινή του συνεδρίαση.

Ταυτόχρονα, με δεύτερη απόφασή του το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσληψη 24 ατόμων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου ((για οκτώ μήνες) για την κάλυψη επειγουσών αναγκών δομών της Περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στην εισήγησή του ο Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας Παντελής Αργυριάδης, έχει αρθεί ο περιορισμός για τους ΟΤΑ β΄ βαθμού για τις 10 θέσεις και με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης δίνεται η δυνατότητα να υποβάλλει η Περιφέρεια εκ νέου τον προγραμματισμό των αναγκών της σε εξειδικευµένο προσωπικό, για στελέχωση κενών οργανικών θέσεων, µόνο κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. και Τ.Ε. κατηγορίας), με βάση τα κενά του υφιστάμενου οργανισμού.

Οι 47 θέσεις μόνιμου προσωπικού αφορούν τους εξής κλάδους και ειδικότητες:

 • Π.Ε. Γεωτεχνικών/Κτηνιάτρων, 
 • Π.Ε. Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων, 
 • Π.Ε. ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, 
 • Τ.Ε. Πληροφορικής, 
 • Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας, 
 • Π.Ε. Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών, 
 • Τ.Ε. Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας/ Εποπτών ∆ηµόσιας Υγείας, 
 • Π.Ε. Γεωτεχνικών/ Γεωπόνων, 
 • Π.Ε. Μηχανικών/ Μηχανολόγων Μηχανικών, 
 • Π.Ε. Κοινωνικής Εργασίας, 
 • Π.Ε. Μηχανικών/ Πολιτικών Μηχανικών,  
 • Π.Ε. Μηχανικών/ Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδοµίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
 • Τ.Ε. Μηχανικών/ ∆οµικών Έργων/Πολιτικών Μηχανικών, 
 • Τ.Ε. Τεχνολόγων Τροφίµων, 
 • Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας/ Τεχνολόγων Ζωικής Παραγωγής.


ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι 24 θέσεις για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (8μήνες) αφορούν τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες:

 • – ∆ύο (2) Π.Ε. Γεωπόνων (Π.Ε. Κοζάνης)
 • – Τέσσερις (4) Π.Ε. Κτηνιάτρων (Π.Ε. Κοζάνης)
 • – Ένας (1) Τ.Ε. Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ζωικής Παραγωγής) (Π.Ε. Κοζάνης)
 • – Τρεις (3) ∆.Ε. Πληροφορικής (Έδρα)
 • – ∆ύο (2) ∆.Ε. ∆ιοικητικών Γραµµατέων (Έδρα)
 • – Τρεις (3) ∆.Ε. Οδηγών (Π.Ε. Κοζάνης – Έδρα)
 • – ∆ύο (2) ∆.Ε. Εργατών (Π.Ε. Κοζάνης)
 • – Ένας (1 )∆.Ε. Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου (Π.Ε. Κοζάνης)
 • – Ένας (1) Υ.Ε. Κλητήρων ( Έδρα)
 • – Ένας (1) Π.Ε. Κτηνιάτρων (Π.Ε. Καστοριάς)
 • – Ένας (1) ∆.Ε. Οδηγών (Π.Ε. Καστοριάς)
 • ∆ύο (2) Π.Ε. Μηχανικών /Αγρονόµων Τοπογράφων (Π.Ε. Φλώρινας)
 • – Ένας 1 Π.Ε. Κτηνιάτρων (Π.Ε. Γρεβενών).e-ptolemeos.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολίασε και εσύ για το θέμα αυτό ......!!!!!!!!

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.