Προκειμένου η Δ/νση Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας να προβεί σε καταγραφή , τήρηση και θεώρηση των επιχορηγήσεων όλων των ενεργών συλλόγων αθλητικών – πολιτιστικών – μορφωτικών και λοιπών , σας ενημερώνουμε να προσέλθετε στην Υπηρεσίας στον 4ο όροφο της Αντιπεριφέρειας, στο Διοικητήριο προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υπάρχουν παρακάτω .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Δούκα Σταυρούλα  και στα τηλ. 2385054515-465 


Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Ξανθοπούλου Ειρήνη ΠΕ/Γ΄