Γιορτάζουν:  Αργύριος, ΑργυρίαΑρμόδιοςΚύριλλοςΜεθόδιος, Μεθοδία.

Ορθόδοξη Εκκλησία

†   Ισαποστόλων Κυρίλλου και Μεθοδίου, των εκ Θεσσαλονίκης, φωτιστών των Σλάβων.
†   Ιερομάρτυρος Μωκίου του εξ Αμφιπόλεως (Θράκης).
†   Ιερομαρτύρων Ανθίμου και Σισινίου,
†   Μαρτύρων Αρμοδίου και Διοσκόρου του Νέου.
†   Μαρτύρων Μαξίμου, Βάσσου και Φαβίου.
†   Οσιομάρτυρος Ολυμπίας της νεοφανούς, ασκησάσης και αθλησάσης εν τη ιερά Μονή Καρυών Θερμής της Λέσβου.
†   Οσιομάρτυρος Ευφροσύνης.
†   Μάρτυρος Εβελλίου.
†   Νεομάρτυρος Αργύρη του εξ Επανωμής Θεσσαλονίκης.
†   Οσίου Αγγελαρίου, αρχιεπισκόπου και φωτιστού Βοημίας.
†   Κλήμεντος, Σάββα, Γοράσδου και Ναούμ των Θαυματουργών.
†   Σοφρωνίου του Εγκλείστου.
†   Νικοδήμου Αρχιεπισκόπου.
†   Ιερομαρτύρων Ιωσήφ και Αλεξάνδρου.
†   Χριστοφόρου εκ Γεωργίας.
†   Θεοφυλάκτου Επισκόπου.
†   Γενεθλίου της Κωνσταντινουπόλεως.