Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ σε συνεργασία με την εταιρεία Financial Business Systems, στο πλαίσιο των δράσεων τους για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας κατά την περίοδο της ύφεσης διοργανώνουν ειδική εκδήλωση με τίτλο:

«Οι Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις του Ν. Φλώρινας.
Το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης των οφειλών κατά τον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4469/17.
Τεχνικές και μέθοδοι εξυγίανσης και διατήρησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.» 

την Τετάρτη 21-3-2018 και ώρα 18:00 μμ-21:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Φλώρινας.

Στο πρώτο μέρος θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της ειδικής έρευνας για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις του νομού Φλώρινας. Η μελέτη (έρευνα) προσδιορίζει το επίπεδο βιωσιμότητας των επιχειρήσεων του νομού, εξετάζει και αναλύει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιασθεί το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών κατά τον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται οι τεχνικές και οι μέθοδοι εξυγίανσης και διατήρησης της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων.

Εισηγητής του α΄και γ΄μέρους θα είναι ο Δρ. Δημήτριος Γ. Καμπούρης, ειδικός επιστήμονας σε θέματα χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Επενδύσεων και εξυγίανσης επιχειρήσεων. Ειδικός εμπειρογνώμονας του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Εισηγητής του β΄ μέρους θα είναι ο Δρ. Στυλιανός Δ. Μαυρίδης, Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Νομικής ΑΠΘ, Αντιπρόεδρος ΔΣΘ

Σε όλους που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση, θα δοθεί ειδικός φάκελος με τα αποτελέσματα της έρευνας και το περιεχόμενο της εισήγησης.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ