Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας συνεχίζει την αδιάλειπτη παρουσία του σε Ευρωπαϊκά προγράμματα Εκπαίδευσης προσπαθώντας να διευρύνει τους ορίζοντες και τη δικτύωσή του όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο αποκτώντας μια ευρωπαϊκή διάσταση.

Η Υποδιευθύντρια του ΣΔΕ Φλώρινας, Χριστίδου Κων/να, εκπροσώπησε το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας εκπαιδευτικών Erasmus+, χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στη Φινλανδία με θέμα «Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας», από τις 06 έως τις 10 Αυγούστου 2018.

Ο οργανισμός που φιλοξένησε το πρόγραμμα ήταν ο ITC International, ο οποίος εδρεύει στην Πράγα της Τσεχίας. Ο συγκεκριμένος οργανισμός κατέχει μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα και εκπαιδευτικά σεμινάρια, αφού πραγματοποιεί ετησίως πάνω από 40 εκπαιδευτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ενηλίκων.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, χαρίζοντας στους συμμετέχοντες πλούσιες εμπειρίες καθώς το πρόγραμμα ήταν δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεφεύγει από τα στεγνά όρια ενός θεωρητικού σεμιναρίου και περιλάμβανε καινοτόμες τεχνικές εκπαίδευσης (roll playing, brainstorming, εργασία σε ομάδες κλπ.), εκπαιδευτική επίσκεψη σε σχολείο της Φινλανδίας, καθώς επίσης και ξενάγηση στο Ελσίνκι

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με συναδέλφους από άλλα ευρωπαϊκά κράτη, να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες για χρήσιμες διδακτικές πρακτικές και να συνάψουν πολύτιμες συνεργασίες από τις οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σαν πολλαπλασιαστές προς όφελος του σχολείου τους και της εκπαίδευσης γενικότερα.