Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

Θέμα: 2ος κύκλος - Τελική ειδοποίηση σε ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων για υποχρεωτικό καθαρισμό αυτών, μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2018 – Κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται

Ο Δήμος Φλώρινας λαμβάνοντας υπόψη:
· το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης»
· την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β΄) Πυροσβεστική Διάταξη
· έγγραφες και προφορικές καταγγελίες προς την υπηρεσία μας, μετά την δημοσίευση σχετικών ειδοποιήσεων στα τοπικά μέσα ενημέρωσης (στις 11.07.2018 και 06.08.2018)
· επιτόπιους ελέγχους σε οικόπεδα/ χωράφια/ τεμάχια γης μετά από εξέταση των προαναφερόμενων καταγγελιών
· ότι η ευθύνη καθαρισμού βαραίνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, έστω και αν έχουν τοποθετηθεί άχρηστα υλικά από άλλους. 
· και στοιχεία που περιήλθαν στην υπηρεσία μας μετά από σχετική έρευνα

καλεί 

του ιδιοκτήτες των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης που αναφέρονται (μέσω του ΚΑΕΚ τους) στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), να προβούν άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες για αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης (αποψιλώσεις – αποκλαδώσεις), καθαρισμό - απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους, μπαζών και πιθανών σκουπιδιών εντός των ιδιόκτητων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης.

Η ταυτοποίηση των οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης γίνεται μέσω του Κωδικού Αριθμού Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).
Οι εν λόγω εργασίες πρέπει να αρχίσουν εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ειδοποίησης και να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την 5η Νοεμβρίου 2018.

Μετά την 5η Νοεμβρίου 2018 και εφόσον δεν υπάρξει η δέουσα ανταπόκριση των οικοπεδούχων εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας και μόνο τότε, ο Δήμος Φλώρινας, νομιμοποιείται να προβεί στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των αναφερόμενων οικοπέδων/ χωραφιών/ τεμαχίων γης χρεώνοντας τους τα έξοδα καθαρισμού τους, ανάλογα με την έκταση έκαστου οικοπέδου.

Επιπρόσθετα, θα καταλογίσει στους οικοπεδούχους πρόστιμο 0.50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) οικοπέδου, για κάθε οικόπεδο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Επίσης προβλέπεται η υποβολή μήνυσης για το αδίκημα του άρθρου 433 του ποινικού κώδικα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Α/Α
ΚΑΕΚ οικοπέδου/τεμαχίου γης για καθαρισμό
Περιγραφή θέσης οικοπέδου / τεμαχίου γης
1
47 089 25 09 003/0/0
Οδός Οδ.Ανδρούτσου 3 (Περιοχή Νοσοκομείου, Φλώρινα)
2
47 089 16 03 080/0/0
Οδός Άρεως, Φλώρινα
3
47 089 16 03 085/0/0
Οδός Άρεως, Φλώρινα
4
47 089 16 03 086/0/0
Οδός Άρεως, Φλώρινα
5
47 089 31 05 007/0/0
Οδός Άγγελου Σικελιανού, οδός Οδυσσέα Ελύτη, Φλώρινα
6
47 089 31 05 005/0/0
Οδός Οδυσσέα Ελύτη, Φλώρινα
7
47 089 31 06 001/0/0
Οδός Άγγελου Σικελιανού, οδός Ανώνυμος 26, Φλώρινα
8
47 089 26 01 004/0/0
Οδός Βαρνούντος, Φλώρινα
9
47 089 26 02 015/0/0
Οδός Βαρνούντος, Φλώρινα
10
47 089 23 14 007/0/0
Οδός Δημ. Αναστάσιου Κωτσοπούλου, Φλώρινα
11
47 089 23 14 008/0/0
Οδός Δημ. Αναστάσιου Κωτσοπούλου, Φλώρινα
12
47 089 21 08 007/0/0
Οδός Δημ. Αναστ.Κωτσοπούλου, οδός Γ.Ρίτσου, Φλώρινα
13
47 089 21 08 009/0/0
Οδός Γιάννη Ρίτσου, Φλώρινα
14
47 089 21 08 008/0/0
Οδός Γιάννη Ρίτσου, Φλώρινα

Ο Δήμος Φλώρινας ζητά τη συνεργασία σας για διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου καθαριότητας της δημοτικής περιοχής και του περιβάλλοντος γενικότερα. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Ταυτόχρονα ευχαριστεί τους ιδιοκτήτες που ανταποκρίθηκαν στις προηγούμενες ειδοποιήσεις και εκτέλεσαν εργασίες καθαρισμού των ιδιόκτητων οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων τους.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ο νόμιμος ιδιοκτήτης οικοπέδου/ χωραφιού/ τεμαχίου γης αδυνατεί να χειριστεί το παρόν θέμα, τότε, κατάλληλα εξουσιοδοτημένο υπεύθυνο άτομο, μπορεί να ενεργεί εκ μέρους του, νοουμένου ότι θα έχει εξουσιοδοτηθεί γραπτώς για τον σκοπό αυτό.

Πληροφορίες / διευκρινήσεις παρέχονται από το τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φλώρινας (τηλ. 2385044917) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Ο Αντιδήμαρχος 
Θεόδωρος Δημόπουλος 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολίασε και εσύ για το θέμα αυτό ......!!!!!!!!

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.