Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018


Αξιότιμε κ. Μελισσανίδη,

Με έκπληξη διαβάσαμε στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιστολή διαμαρτυρίας προς το πρόσωπο του Δημάρχου Αμυνταίου κ. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου, φερόμενη ότι εκδόθηκε από το πρόσωπο σας με την ιδιότητα του προέδρου του Συλλόγου Πληττομένων Βαλτονέρων.

Σύμφωνα με το καταστατικό, ο πρόεδρος του Συλλόγου Πληττομένων Βαλτονέρων εκλέγεται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, όπως και αναφέρεται ως εξής : «. . Το ΔΣ εκλέγεται από την Γ.Σ. τον Ιανουάριο σε κάθε πρώτη τακτική σύνοδο της κατά τους κανόνες της μυστικής ψηφοφορίας και με το πλειοψηφικό σύστημα . . . Το ΔΣ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, με την φροντίδα του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνέρχεται σε συνεδρίαση και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, με συνεννόηση ή μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και Μέλος.». Ως εκ τούτου σας παρακαλούμε να μας προσκομίσετε τα αντίστοιχα έγγραφα τα οποία σας νομιμοποιούν να χρησιμοποιείτε τον τίτλο του Προέδρου του Συλλόγου Πληττομένων Βαλτονέρων και νόμιμα να εκπροσωπείτε τα μέλη του και κατοίκους της Τ.Κ. Βαλτονέρων καθώς και νόμιμα να απευθύνετε δημόσια αιτήματα και διαμαρτυρίες όπως αυτή που διαβάσαμε σε τοπικά blogs στις 06/10/2018. Θα θέλαμε επίσης να μας προσκομίσετε βεβαιώσεις κάλυψης των υποχρεώσεων του Συλλόγου (φορολογικές κλπ οι οποίες αποδεικνύουν ότι ο Σύλλογος σας είναι εν ενεργεία). Επίσης, στην τοπική κοινωνία παρουσιάζεστε ταυτόχρονα και ως πρόεδρος του συλλόγου επαγγελματιών ΤΑΞΙ, το οποίο όμως δεν είναι σύμφωνο με το καταστατικό του Συλλόγου Πληττομένων Βαλτονέρων. Είστε παράλληλα πρόεδρος και στα δύο αυτά όργανα, όταν αναφέρει το καταστατικό του Συλλόγου σας ότι « . . Αντιπρόσωπος ορίζεται μέλος του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγει και να εκλέγεται, ο οποίος δεν μπορεί να εκπροσωπεί άλλο σωματείο . .» ;

Θα θέλαμε ακόμα να μας απαντήσετε, σχετικά με ενημέρωση που μας έχει γίνει, ότι μεγάλο ποσοστό μελών του ΔΣ. έχει παραιτηθεί, ποιος ο λόγος παραίτησης τους και αν έχετε προβεί στις νόμιμες ενέργειες αντικατάστασης τους σύμφωνα με το καταστατικό.

Επίσης να σας ενημερώσουμε ότι ο κανονισμός σύγκλησης των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας δεν προβλέπει την επίσημη πρόσκληση εκ μέρους μας προς Συλλόγους όπως είναι ο Σύλλογος Πληττομένων Βαλτονέρων και ως εκ τούτου η επίσημη και θεσμική παρουσία σας δεν είναι νόμιμη. Παρόλα αυτά αντιλαμβανόμενοι την κρισιμότητα και το επείγον των καταστάσεων με ιδιαίτερη προσοχή και ευθύνη ακούσαμε και λάβαμε υπόψη το περιεχόμενο της προφορικής σας εισήγησης στο πρόσφατο Σ.Τ.Ο. Σεπτεμβρίου 2018.

Με έκπληξη επίσης διαπιστώσαμε την απουσία σας από την πρόσφατη εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων κατά της ΔΕΗ ΑΕ που κατέθεσαν οι κάτοικοι των Βαλτονέρων. Όμως, είναι γνωστό ότι σας είχε κοινοποιηθεί από τον πρόεδρο της Τ.Κ. στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, υπήρξε θέμα αρκετών ρεπορτάζ στα τοπικά blogs και ήταν μοναδικό θέμα συζήτησης δημοσίως στους δημόσιους χώρους κοινωνικής συνάθροισης του χωριού σας για αρκετό καιρό πριν.

Απορούμε λοιπόν, πώς ενώ έχετε την ευχέρεια να διαχειρίζεστε και να δημοσιεύετε στα τοπικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν επέπεσε στην αντίληψη σας και δεν ενημερωθήκατε για την επικείμενη εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων;

Αγαπητέ κ. Μελισσανιδη με την αδικαιολόγητη απουσία σας έρχεστε σε πλήρη αντιδιαστολή με τους σκοπούς του σωματείου που εκπροσωπείτε και σας αναφέρουμε επιγραμματικά μερικούς εξ αυτών:

• Η προστασία των μελών του σωματείου και των λοιπών κατοίκων των Βαλτονέρων από ενέργειες ή παραλήψεις της ΔΕΗ Α.Ε., υπονομεύουν, βλάπτουν, ή παρακωλύουν ουσιωδώς ή όχι με βεβαιότητα ή ενδεχομένως οριστικά ή προσωρινά την δυνατότητα τους να ασκούν ελεύθερα και ανεμπόδιστα τα πάση φύσεως δικαιώματα τους και να εκμεταλλεύονται την περιουσία τους με ελευθερία και ασφάλεια.
  • Η υλική, ηθική και νομική συνδρομή των όσων έχουν υποστεί οιασδήποτε φύσεως βλάβη από την δράση της ΔΕΗ Α.Ε. 
  • Η κατά το πλέον πρόσφορο τρόπο βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης αλλά και ασκήσεως των προς βιοπορισμό δραστηριοτήτων των κατοίκων της περιοχής.
  • Η διασφάλιση του δικαιώματος ακροάσεως και συμμετοχής των μελών του σωματείου και απάντων των κατοίκων Βαλτονέρων για θέματα που τους αφορούν.
  • Η ανάπτυξη στενότερου δεσμού και πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας, αμοιβαίας στήριξης, αλληλεγγύης, συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών του σωματείου.
Απαντήστε μας, ποιους σκοπούς εκ των ανωτέρω έχετε εξυπηρετήσει;

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι το σωματείο δεν έχει πολιτικό χαρακτήρα, δεν είναι κερδοσκοπικού ενδιαφέροντος, λειτουργεί με βάση τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, επιδιώκοντας την αντιμετώπιση άμεσης και δίκαιης επίλυσης των προβλημάτων που ανακύπτουν από την λειτουργία και τη δραστηριότητα της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή της Τ.Κ. Βαλτονέρων και που αντιμετωπίζουν ή πρόκειται να αντιμετωπίσουν άμεσα ή έμμεσα τα μέλη του σωματείου αλλά και άπαντες οι κάτοικοι της εν λόγω περιοχής.

Επίσης σας διευκρινίζουμε ότι ουδέποτε υπήρξε σύγχυση απόψεων Δημάρχου και Προέδρου της Τ.Κ.

Η μελέτη στην οποία αναφέρεστε συντάχθηκε από την ΠΕ Φλώρινας, πάρα ταύτα για εμάς αποτελεί την βάση του σχεδιασμού και των διεκδικήσεων μας για άμεση και δίκαιη επίλυση των προβλημάτων της Τ.Κ. Βαλτονέρων, καταλήγει σε κάποια συμπεράσματα, βάσει των οποίων και πορευόμαστε, προκειμένου να δικαιωθούν οι αγώνες των συγχωριανών σας και να μπει τέλος στην αγωνία τους. Τι εννοείται ότι δεν «ενεργοποιήθηκε»; Επίσης έχουμε αναζητήσει επιπλέον ερευνητικές εργασίες που έχουν γίνει επί του θέματος. Αναρωτιόμαστε αν εσείς γνωρίζετε το περιεχόμενο της μελέτης και τις τελικές προτάσεις και συμπεράσματα, τα οποία θα έπρεπε κιόλας να κοινοποιήσετε δημοσίως προκειμένου και ο απλός πολίτης να συμπεράνει τί πρέπει να κάνουμε και τί δεν πράξαμε, όπως οφείλαμε. Ως πρόεδρος θα έπρεπε να εμβαθύνετε περισσότερο και όχι να χρησιμοποιείτε ως πανάκια μία μελέτη, για την οποία όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι πρόσφατα ούτε τον ακριβή τίτλο της δεν γνωρίζατε, πόσο μάλλον το περιεχόμενο της.

Στην τελευταία επίσκεψη του ΙΓΜΕ, τους επισημάναμε την εν λόγω μελέτη, τους την παραδώσαμε σε ηλεκτρονική μορφή για να τους κατευθύνουμε όπως οφείλαμε και τους παρείχαμε κάθε στοιχείο, χωρίς λαϊκισμούς αλλά με κύριο γνώμονα την επίτευξη της βέλτιστης λύσης για τους συνδημότες μας. Στο κλιμάκιο του ΙΓΜΕ τόσο στην Τ.Κ. Βαλτονέρων, όσο και στις Τ.Κ. Πεδινού, Ροδώνα και Φανού, ρήγματα σε οικίες, αποθήκες, δρόμους κλπ υποδείχθηκαν από τους κατοίκους καθώς και από μέλη του Συλλόγου σας.

Αναφορικά με την μετάβαση στον Υπουργό, το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα στο Δ.Σ. όπως γνωρίζετε, αναφέρεται στην κάλυψη των οδοιπορικών εξόδων. Μετά από ερώτηση μας στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, μας τονίστηκε ότι τέτοια έξοδα δεν καλύπτονται σε μέλη Συλλόγου που δεν έχουν την ιδιότητα του αιρετού ΟΤΑ α’ βαθμού. Και για αυτό και εκ μέρους της Τ.Κ. Βαλτονέρων μετέβει στην Αθήνα ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βαλτονέρων κ. Παναγιωτίδης Γ. Κανείς δεν σας απέτρεψε να μεταβείτε στον Υπουργό. Εκ μέρους μας λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μετάβαση τόσο του Προέδρου της Τ.Κ. όσο και μελών του Συλλόγου σας. Όμως εκ του νόμου η κάλυψη των δαπανών παράστασης ενώπιον του Υπουργού δεν καλύπτονται για Συλλόγους.

Ο Δήμος Αμυνταίου έχει πλήρη επίγνωση και συμπαραστέκεται έμπρακτα στην αγωνία και στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων της Τ.Κ. Βαλτονέρων με τη φυσική του παρουσία, την ηθική στήριξη και την αμεσότητα, στο πλαίσιο του δυνατού, στην επίλυση όλων των προβλημάτων της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

Αναφορικά με κάποια σκέλη της φερόμενης ως διαμαρτυρίας σας, σάς έχει απαντήσει δημόσια και ο κ. Τριανταφυλλίδης.

Το πολύπαθο χωριό σας, αποτελεί και γενέθλιο τόπο του Δημάρχου Αμυνταίου, κου. Θεοδωρίδη Κωνσταντίνου. Ως γνήσιο τέκνο, γέννημα και θρέμμα των Βαλτονέρων, η προστασία των συγχωριανών του, είναι για αυτόν ένας αέναος αγώνας, το έχει αποδείξει άλλωστε και θα συνεχίζει να αποδεικνύει ότι το χωριό σας δεν είναι μόνο δικό σας χωριό. Τέλος, σας ερωτάμε κ. Μελισσανίδη, προχωρήσατε σε μία τέτοια ενέργεια που το μοναδικό της αποτέλεσμα θα είναι να διχάσει την τοπική κοινωνία των Βαλτονέρων και να την αποπροσανατολίσει από τον κύριο στόχο της που είναι η επίλυση των δίκαιων αιτημάτων της;

Γραφείο Δημάρχου.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολίασε και εσύ για το θέμα αυτό ......!!!!!!!!

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.