Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου τα σχολεία 
Α ́θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμυνταίου θα λειτουργήσουν μια ώρα αργότερα από το κανονικό τους πρόγραμμα, τη Τρίτη 26 Φεβρουαρίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Γραφείο Δημάρχου