Θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου για την εκδημία του για πολλά χρόνια Βουλευτή Φλώρινας, Δημοσθένη Θεοχαρίδη. Ο κος Θεοχαρίδης διακρίθηκε ως ένας από τους σημαντικότερους πολιτικούς της περιοχής μας από την απελευθέρωση και συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Ξεχωριστή ανάμεσα σε αυτές η κατασκευή σε συνεργασία μαζί με ένα από τους σημαντικότερους υπουργούς Γεωργίας που πέρασαν από τη χώρα, του Αλ. Μπαλτατζή, του αρδευτικού Πρεσπών που ξεκίνησε το 1965.

Αυτό το έργο που μας υπηρετεί πιστά για πάνω από 50 χρόνια και στο οποίο βασίζεται η παραγωγή και το εισόδημα της φασολοκαλιέργειας στον τόπο μας. Σήμερα, που ετοιμαζόμαστε πια να το αντικαταστήσουμε με ένα σύγχρονο αρδευτικό σύστημα, οφείλουμε ένα ύστατο χαίρε στον εμπνευστή του έργου αυτού (και όχι μονο) που μας άφησε πλήρης ημερών.

πηγή facebook.com