Κυριακή, 31 Μαρτίου 2019

on

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 02 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00΄ μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση της υπ. αριθμ. 23/2019 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας σχετικά με Α΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019».

Εισηγήτρια κα Παναγιώτα Γαϊγάνη-Τίτα, Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Ελένης Γκορτσίλα, Προϊσταμένης Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φλώρινας.

2. «Παροχή συναίνεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4512/17.1.2018, για τη διενέργεια Ερευνητικών Εργασιών εντοπισμού κοιτασμάτων βιομηχανικών ορυκτών (χαλαζία), σε Δημοτική έκταση στο αγρόκτημα της Τοπικής Κοινότητας Μελίτης ».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

3. «Εκμίσθωση αγρών στις Τοπικές Κοινότητες Ν. Καυκάσου, Μεσοκάμπου, Τριποτάμου, Παπαγιάννη, Πρώτης, Νεοχωρακίου του Δήμου Φλώρινας».
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

4. «Εισήγηση για διαγραφή χρεών οφειλετών από τους βεβαιωτικούς Καταλόγους οικονομικού έτους 2019».
Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

5. «Επιστροφή καταβληθέντος ποσού».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

6. «Μερική Τροποποίηση της 6/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση τριμελών Επιτροπών (Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών) του άρθρου 221 παρ.11β του Ν. 4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010 για το έτος 2019».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

7. «Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016. Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

8. «Καταβολή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 12.000,00 € του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το έτος 2019».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

9. «Σχετικά με την υποχρεωτική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του Δήμου Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

10. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλινίκης «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 19 & 20 Ιουλίου 2019.»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

11. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς “Νέοι Ορίζοντες” για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων για το 9ο Παμμακεδονικό Αντάμωμα, από τις 11 έως τις 14 Ιουλίου 2019».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

12. «Επιχορήγηση του Αθλητικού Γυμναστικού Μορφωτικού Συλλόγου Φλαμπούρου «Παύλος Μελάς», για τη διοργάνωση αγώνα ορεινού τρεξίματος – 4ο Flampouro Race 2019, στις 22 Ιουνίου 2019.»

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

13. «Συνδιοργάνωση με το Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Φλώρινας εκδήλωσης αναβίωσης του παραδοσιακού εθίμου του Αη Γιάννη του Κλήδονα, στις 21, 22 & 23 Ιουνίου 2019.»
Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

14. «Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Εκπολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ατραπού «ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΝ», για την πραγματοποίηση δράσης, στις 12 Μαΐου 2019».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

15. «Συνδιοργάνωση του Δήμου Φλώρινας, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Ένωσης Λειτουργών Εκπαίδευσης Φλώρινας, της Ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας και της Λέσχης Ανάγνωσης Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», βραδιάς ποίησης, στις 15 Απριλίου 2019 ».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

16. «Συμβάσεις Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Φλώρινας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας /Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Βασιλικής Σεχίδου, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Φλώρινας.

17. «1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας έτους 2019»

Εισηγητής κος Νικόλαος Δούμτσης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

18. «Παραχώρηση χρήσης Κοινοτικού Δάσους της Τ.Κ. Λεπτοκαρυάς»

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

19. «Συνδιοργάνωση Επιμορφωτικής Ημερίδας Εκπαιδευτικών και Γονέων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας, στις 9 Απριλίου 2019».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

20. «Συνδιοργάνωση παράστασης με την Ομάδα Αγγλικής Λογοτεχνίας & Τέχνης του 1ου Γενικού Λυκείου Φλώρινας, στις 19 Απριλίου 2019».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

21. «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας».

Εισηγητής κος Χρήστος Μπαρδάκας, Αντιδήμαρχος Φλώρινας.

22. «Εκμίσθωση για υλοτομία των συστάδων 2δ και 3η του Δημοτικού δάσους Ακρίτα».

Εισηγητής κος Θεόδωρος Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση του Δρ. Ιωάννη Μουντούση, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Φλώρινας.

23. «Σχετικά με την αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Φλώρινας έτους 2019».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

24. «Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων καθώς και έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

25. «Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης για διάρκεια δεκαπέντε ετών της αίθουσας Κ.Ψ.Μ. του πρώην στρατοπέδου ΤΑΓΑΡΗ στην Σκοπευτική Αθλητική Λέσχη Φλώρινας».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κας Άννας Βογδάνη – Δημητρίου, Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολίασε και εσύ για το θέμα αυτό ......!!!!!!!!

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.