Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο
Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Μοναστηριωτών και των Πέριξ εν Φλωρίνη «Η ΕΛΠΙΣ», εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον κύριο Αναστασίου Αναστάσιο, για τη δωρεά του ποσού των είκοσι πέντε ευρώ (25 €) προς τον Σύνδεσμο μας.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας
Σωτήρης Θ. Βόσδου       Μιχάλης Ε. Χάτζιος