Αποπερατώθηκαν και οι εργασίες αποκατάστασης των εξωτερικών προσόψεων στο Αγροτικό Ιατρείο της Τ.Κ. Λεχόβου από το συνεργείο του Δήμου Αμυνταίου. 

Οι εργασίες έλαβαν χώρα στο γενικότερο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για τον καλλωπισμό και συντήρηση των δημοτικών κτηρίων σε όλες τις ΤΚ του Δήμου, ιδιαίτερα αυτών που εξυπηρετούν άμεσα τους συμπολίτες μας.