Ανοιχτές Προσκλήσεις για την προμήθεια εργαστηριακών υλικών του ΣΔΕ Φλώρινας, στο πλαίσιο του Υποέργου 9-ΣΔΕ ΑΠ7-ΜΕΤ

Πρόσκληση 1η

Προμήθεια εργαστηριακών υλικών 1 (οικιακά είδη) προϋπολογισμού 470 € (Λήξη στις 11/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ.)
Συμπληρώστε και καταθέστε το Έντυπο προσφοράς 1

Πρόσκληση 2η

Προμήθεια εργαστηριακών υλικών 2 (χαρτικά είδη) προϋπολογισμού 330 € (Λήξη στις 11/04/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ.) 
Συμπληρώστε και καταθέστε το Έντυπο προσφοράς 2

Για περισσότερες πληροφορίες.
Υπεύθυνος  :  Γεώργιος Κυριακού
Διεύθυνση : ΣΔΕ Φλώρινας 
(Κων/νου Καραμανλή 56– 531 00)
Τηλέφωνο : 2385044585 
(καθημερινά από τις  5:00 – 8:00 μμ)