Στο πλαίσιο της σύμπραξης των Μουσικών Σχολείων Αμυνταίου και Κατερίνης, την Κυριακή 14 Απριλίου 2019,
στον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Φλωρίνης θα ψάλει ο Βυζαντινός Χορός του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης.