Στις 08/04/2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και τον ανάδοχο εργολάβο. Ο προϋπολογισμός του έργου χρηματοδοτείται από την ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών 2018. Αντικείμενο του έργου θα είναι :

• Η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης εντός της Δ.Κ. Αμυνταίου

• Η ανακατασκευή κλάδου του δικτύου αποχέτευσης εντός της Δ.Κ. Αμυνταίου

• Η ανακατασκευή πλακών επιλεγμένων φρεατίων αποχέτευσης εντός της Δ.Κ. Αμυνταίου, λόγω της έντονης ανισοσταθμίας τους με την οριστική ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας.