Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εργαζομένων στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα Πυροπροστασίας από την Δυτική - Κεντρική- Ανατολική Μακεδονία , Θράκη και Στερεά Ελλάδα. 

Αντιπροσωπείες εργαζομένων από της περιοχές αυτές είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αλλά και να θέσουν τους προβληματισμούς τους .

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ως εκπρόσωπος του Υπουργού Περιβάλλοντος ο κος Παπασπυρόπουλος Κων/νος δασολόγος - ειδικός συνεργάτης διαχείρισης δασών.

Κοινή διαπίστωση όλων η απόλυτη ανάγκη επιτυχίας του Προγράμματος Πυροπροστασίας και η αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ της Ομάδας Συντονισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος.
Τον συντονισμό και την ευθύνη της συνάντησης είχε η δασεργάτης Κάτια Τρύφων μέλος της ομάδας συντονισμού εργαζομένων.