Το Επιμελητήριο Φλώρινας συγχαίρει τις επιχειρήσεις μέλη του για την επιτυχή παρουσία τους στις Εκθέσεις DETROP –OENOS 2019 Διεθνής Έκθεση τροφίμων, ποτών μηχ/των, εξοπλισμού και συσκευασίας στην Θεσσαλονίκη και στην FOODEXPO 2019 στην Αθήνα που είναι η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών Ν.Α. Ευρώπης.

Το Επιμελητήριο θα συνεχίσει να στηρίζει και να συμβάλλει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των τοπικών μας επιχειρήσεων με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της ΠΕ Φλώρινας.

Φλώρινα, 1-4-2019
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ