Στις 20/05/2019 υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – Συντηρήσεις Σχολικών Μονάδων Δήμου Αμυνταίου» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και τον ανάδοχο εργολάβο. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 448.800,00 € και χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στα πλαίσια του εν λόγω έργου είναι οι κάτωθι:

Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα

• στο Εν. Λύκειο Αμυνταίου
• στο Δημ. Σχ. Αγ. Παντελεήμονα
• στο Δημ. Σχ. Ξινού Νερού
• στο Δημ. Σχ. Ροδώνα
• στο Δημ. Σχ. Αντιγόνου
• στο Γυμνάσιο Φιλώτα

Επίσης στο Δημοτικό Σχολείο Ροδώνα θα γίνει ανακατασκευή/ στεγανοποίηση της στέγης και στο Ενιαίο Λύκειο Αμυνταίου βελτίωση της εγκατάστασης θέρμανσης.


Γραφείο Δημάρχου