Ο Δήμος Αμυνταίου ενημερώνει του συνδημότες μας ότι υπογράφηκε η σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» ανάμεσα στον Δήμο Αμυνταίου και τον ανάδοχο εργολάβο που προέκυψε από την δημοπράτηση του έργου. 
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 261.442,57 € και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δ’ ΕΑΠ ΔΗΜΩΝ. Αντικείμενο του έργου θα είναι η αποκατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων, η διάνοιξη και κατασκευή νέων οδών και διαμορφώσεις σε πλατείες, εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλης των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου. 

Η δημοτική αρχή συνεπής προς στους συνδημότες μας και πάντα κοντά στα προβλήματα της καθημερινότητας εξαντλεί κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο για την βελτίωση και την συντήρηση των υποδομών του Δήμου.