Τις προτάσεις τους για την υγεία μέσα από τη βιωμένη εμπειρία τους από το χώρο, παρουσιάζουν δυο υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι του Συνδυασμού του Στάθη Κωνσταντινίδη «Ενότητα - Συνεργασία», Αλέξανδρος Ακριτίδης και Νικόλαος Ιωακειμίδης.Αγαπητοί συμπολίτες,

Ονομάζομαι Αλέξανδρος Ακριτίδης. Η πολύχρονη εργασιακή μου εμπειρία στο χώρο της Υγείας από τη θέση του Νοσηλευτή Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας και συνάμα η συμμέτοχή μου επί εικοσιπέντε και πλέον χρόνια στον Α' Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μου δίνει τη δυνατότητα να καταθέσω μαζί με το συνυποψήφιο μου Νικόλαο Ιωακειμίδη, ειδικευόμενο Ιατρό στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας και Υποψήφιο Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., κάποιες προτάσεις που αφορούν στη σχέση της Υγείας με τον Α’ Βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Δήμο Φλώρινας. Κατά τη γνώμη μας, οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες από τη Νέα Δημοτική Αρχή που θα προκύψει στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές Εκλογές της 26ης Μαΐου.

Όπως είναι γνωστό, ο βασικότερος πάροχος υπηρεσιών υγείας στον Δήμο Φλώρινας είναι το Γ.Ν Φλώρινας όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας σε δευτεροβάθμιο επίπεδο καθώς επίσης το τμήμα των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Φ. και το ΠΕΔΥ που μαζί με το Ιδιωτικό Διαγνωστικό Κέντρο και τους ιδιώτες Γιατρούς εξασφαλίζουν υπηρεσίες υγείας πρωτοβάθμιου επιπέδου.

Αναμφίβολα, το σχεδιασμό και την ευθύνη υλοποίησης του υγειονομικού χάρτη του Δήμου μας έχει το Υπουργείο Υγείας μέσω του προγραμματισμού και της υλοποίησης πολιτικών Δημόσιας Υγείας προσπαθώντας να διασφαλίσει την καθολική και ισότιμη πρόσβαση των Δημοτών όλου του Δήμου Φλώρινας από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Με το Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης», έγινε μία ριζική μεταρρύθμιση. Μεταφέρθηκαν στους δήμους πολλές κοινωνικές αρμοδιότητες και δημιουργήθηκε, αν και με αδυναμίες, ένα συνεκτικό πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.

Η Δημοτική Αρχή της Φλώρινας βασιζόμενη στον Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων Κοινοτήτων) και σύμφωνα με το άρθρο 75 έχει την δυνατότητα για ανάληψη μιας σειράς από δράσεις βασιζόμενες στις ανάγκες των Δημοτών για καλύτερη παροχή υγείας .

Έχοντας λοιπόν υπόψη τις δυνατότητες του παραπάνω νόμου καταρτίσαμε μία πρόταση πού αφορά στις παρεμβάσεις που θα πρέπει να κάνει η νέα δημοτική αρχή προκειμένου να προάγει και να διαφυλάξει την υγεία των πολιτών της. Η πρόταση μας είναι ρεαλιστική, κοστολογημένη και έχει δύο σκέλη.

Στο πρώτο σκέλος αναφέρονται οι άμεσες παρεμβάσεις της Αυτοδιοικητικής Αρχής με πέντε σημεία αναφοράς, ενώ στο δεύτερο σκέλος αναλύονται οι μακροπρόθεσμοι στόχοι του Δήμου για την υγεία των δημοτών του.

Όσον αφορά στο πρώτο σκέλος των άμεσων παρεμβάσεων.

1. Σε πολλές Τοπικές Κοινότητες του Δήμου η συνταγογράφηση των φαρμάκων γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση η δεν γίνεται καθόλου. Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από την έλλειψη internet των Αγροτικών Ιατρείων. Η αδυναμία εξυπηρέτησης των δημοτών και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων τους αναγκάζει να επισκέπτονται το Νοσοκομείο της Φλώρινας ή Ιδιωτικά Ιατρεία με ότι αυτό συνεπάγεται (ταλαιπωρία, κόστος, μεγάλη προσέλευση ασθενών στο Γ.Ν.Φλώρινας η στο ΠΕΔΥ κλπ). Η διασφάλιση internet σε όλα τα Αγροτικά Ιατρεία σε συνεννόηση με το Κέντρο Υγείας Αμυνταίου, που Νομικά έχει την ευθύνη λειτουργίας των Αγροτικών Ιατρείων κρίνεται επιβεβλημένη.

2. Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», που αποτελεί πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής φροντίδας σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες. Μέσω του προγράμματος αυτού, εξασφαλίζεται στενή συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς, το ιατρικό προσωπικό, το νοσοκομείο και τις άλλες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας.

3. Να προσληφθεί ειδικευμένος Γιατρός με σύμβαση μίσθωσης έργου ο οποίος θα υποστηρίζει όλες τις δομές του Δήμου (ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ, ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο σπίτι) κλπ.

4. Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας να αντιγράψουμε την Πρωτοβουλία του Δήμου Κατερίνης, και να τοποθετηθούν τρείς (3) τουλάχιστον Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές σε βασικά σημεία της πόλης (κτίριο Περιφερειακής Διοίκησης, Δημαρχείο) και σε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ ταυτόχρονη εκπαίδευση Καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, τόσο των εργαζομένων σε αυτά όσο και σε απλούς ευαισθητοποιημένους πολίτες, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν αποτελεσματικά και να σώζουν – στην κυριολεξία - ζωές.

5. Σε κάθε περίπτωση η Νέα Δημοτική Αρχή της Φλώρινας θα πρέπει με κάθε τρόπο και σύμφωνα με δυνατότητες που της παρέχει ο νόμος να είναι συμπαραστάτης και αρωγός σε όλες τις καινοτόμες προσπάθειες του Γ.Ν.Φλώρινας, για παροχή υπηρεσιών υγείας στους Δημότες της (Κοινοτική Νοσηλευτική, Αγωγή και Προαγωγή Υγείας κλπ).

Όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος των μακροπρόθεσμων στόχων.

Κάθε σύγχρονη πόλη έχει χρέος προς τους πολίτες της να ευθυγραμμιστεί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο "Υγεία 2020" επιτυγχάνοντας:

 τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών της
 ίση πρόσβαση στην υγεία και πρόληψη για όλα τα κοινωνικά στρώματα
 την ενδυνάμωση της δημόσιας υγείας
 τη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων δομών υγείας

Το τελικό οικοδόμημα μιας υγιούς πόλης δεν αποτελεί μια στατική κατάσταση αλλά ένα δυναμικό σύνολο από δράσεις και αποφάσεις, με γνώμονα τη συνεχή βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των δημοτών. Απαιτεί πολιτική δέσμευση, καινοτομία, θεσμικές αλλαγές και διαδημοτικές συνεργασίες.

Η αξιοποίηση της ειδικής, «προνομιακής» επαφής της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους πολίτες αποτελεί το μοναδικό τρόπο για τη βελτίωση του συστήματος Υγείας, στο σύνολο του, σε ελεγχόμενο χρόνο και με ελεγχόμενο κόστος. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι διττός, να στοχεύει δηλαδή και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην πρόληψη υγείας.

Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάληψη δράσεων δημόσιας υγείας στην Τοπική αυτοδιοίκηση, όπως πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα έχουν εφαρμόσει βασιζόμενοι στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού τους.

Ευκαιρίες υπάρχουν, βούληση δεν υπήρχε γιατί άλλοι ήταν οι προσανατολισμοί των τοπικών αρχόντων στην αξιοποίηση των πόρων. Έτσι λοιπόν δεν αξιοποιήθηκε το Εθνικό σχέδιο δράσης για την Δημόσια υγεία παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα Δημόσιας υγείας. Είναι φανερό ότι η χάραξη και υλοποίηση πολιτικών δημόσιας υγείας από τον Δήμο, θα αποσυμφορήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας και θα προάγει την υγεία του πληθυσμού.

Πρέπει να απαντήσουμε ως δημοτική αρχή, πέρα από το τι κάνει το κράτος με το εθνικό σύστημα υγείας, τι μπορεί να κάνει μια δημοτική αρχή για να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας των κατοίκων της πόλης μακροπρόθεσμα. Ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό και αποτελεσματικό πρόγραμμα υγείας για τον Δήμο πρέπει να στηρίζεται πάνω στην πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και να προσδοκά να αντιμετωπίσει επαρκώς, τις ανάγκες των μονίμων, των εποχικά μετακινούμενων κατοίκων του Δήμου και των τουριστών και επισκεπτών της περιοχής.

Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε ότι, η Δημοτική Αρχή μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στο επίπεδο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας προς τους δημότες με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν οι βασικοί στόχοι της Δημόσιας Υγείας για την προφύλαξη του πληθυσμού από τη νόσο και την ανικανότητα, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και της ανάπτυξης του ''ανθρώπινου κεφαλαίου" μακροπρόθεσμα.

Προς την κατεύθυνση αυτή χαράζονται οι μακροπρόθεσμοι άξονες του Συνδυασμού μας που αφορούν στον τομέα της Δημοτικής φροντίδας υγείας:

1. Ενημέρωση σε θέματα αγωγής υγείας

2. Ανάπτυξη Προγράμματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης με χρήση τηλεϊατρικής και δημιουργία δημοτικού ιατρείου και φαρμακείου

3. Ανάπτυξη και στήριξη εθελοντικών δράσεων ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ομάδων δημοτών

και εξειδικεύονται κατωτέρω με δράσεις και ενέργειες

1. Λειτουργία γραφείου υγείας στον Δήμο. Ηλεκτρονική διασύνδεση του γραφείου υγείας του Δήμου με υπεύθυνο ιατρό του Νοσοκομείου. Αξιολόγηση των περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω ελέγχου. Εξέταση και αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς με τον τρόπο πρόσβασης του Νοσοκομείου και των μονάδων του. Ιατρική μονάδα αναφοράς μπορεί να είναι και όποια ιδιωτική Μονάδα νοσηλείας με υποδομές που μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών. Φυσικά σε αυτή τη περίπτωση απαιτείται η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Η Επείγουσα ιατρική ανήκει στο κράτος και στο ΕΚΑΒ. Πρέπει να υπάρξει πίεση λοιπόν για επέκταση και εξοπλισμό του ΕΚΑΒ με δυνατότητα άμεσης διεκπεραίωσης ιδιαίτερα επειγόντων περιστατικών τοπικά από τη Φλώρινα και προτάσεις για εκμετάλλευση της δυνατότητας αεροδιακομιδών για ειδικές περιπτώσεις, από Ελικοδρόμιο στην περιοχή. Ήδη ο Δήμος Πτολεμαΐδας αποφάσισε να αγοράσει και να χαρίσει ελικόπτερο-ασθενοφόρο για διακομιδές στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

2. Βελτίωση της κατάστασης των κρατικών υποδομών υγείας. Η παρέμβαση της Δημοτικής αρχής στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και του εξοπλισμού των περιφερειακών ιατρείων γίνεται με σωστή και επίμονη πρόταση και απαίτηση προς την κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, με παρότρυνση για δωρεές και εθελοντισμό και με ίδια συμμετοχή του Δήμου. Πρέπει να γίνει συντήρηση όλων των κτιριακών υποδομών των αγροτικών ιατρείων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου με εξασφάλιση άμεσα απαραίτητης σύνδεσης ευρυζωνικού internet άμεσα όπως προαναφέρθηκε.

3. Υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής της υγείας σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς και ουσιαστική συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο οποίο ήδη είναι μέλος. Το Υπουργείο Υγείας, οι Ιατρικές Σχολές της χώρας, οι Επιστημονικές εταιρείες ,οι Ιατρικοί Σύλλογοι υλοποιούν ΔΩΡΕΑΝ προγράμματα πρόληψης. Η Δημοτική αρχή δύναται με πρωτοβουλίες να φέρνει ανάλογα προγράμματα στον Δήμο. Η παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο θα πρέπει να είναι στοχευμένη σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες πρόληψης όπως ο έλεγχος εμφάνισης της αθηρωματικής νόσου, των καρδιαγγειακών νοσημάτων, της οστεοπόρωσης, του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, των καρκίνων μαστού, τραχήλου μήτρας, πνεύμονα, παχέος εντέρου, προστάτη, δέρματος κλπ. Πέρα όμως από στοχευόμενη, θα πρέπει να είναι ουσιαστική. Δεν αρκούν για παράδειγμα κάποιες αποσπασματικές ομιλίες για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πρόληψη μια πάθησης, αλλά απαιτούνται επιπλέον οι διαγνωστικές δοκιμασίες, τα λεγόμενα screening tests και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πιο εξειδικευμένες εξετάσεις για την ανίχνευση ατόμων με αυξημένο κίνδυνο για την εμφάνιση μιας πάθησης, ή ακόμη και για την έγκαιρη διάγνωση της συγκεκριμένης πάθησης.

4. Δημιουργία Διαδικτυακής πύλης για την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας των δημοτών του Δήμου, για την χορήγηση ίσων ευκαιριών σε όλους στο θέμα της πρόληψης, για την καλλιέργεια του εθελοντισμού σαν στάση ζωής, για την διαμόρφωση νέων κοινωνικών μοντέλων στην τοπική κοινωνία. Προγράμματα στήριξης των εξαρτημένων ατόμων και των οικογενειών τους. Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, διοργάνωση συστηματικών δράσεων για την ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών σε κρίσιμα θέματα δημόσιας υγείας, όπως είναι η διακοπή του καπνίσματος και η υπεύθυνη χρήση αλκοόλ. Για τα ΚΑΠΗ, ΚΗΦΗ απαιτείται τακτική παρουσία γιατρού καθώς και ψυχολόγου και άλλων ειδικών επιστημόνων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους.

5. Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι», ως προανέφερε ο συνάδελφος με μακροπρόθεσμο στόχο την εφαρμογή καινοτόμων ηλεκτρονικών μέσων τηλεειδοποίησης για την κατ οίκον ιατρική φροντίδα και προστασία μοναχικών διαβιούντων ηλικιωμένων.

6. Ίδρυση και λειτουργία Δημοτικού Ιατρείου, που οι περισσότεροι δήμοι σήμερα λειτουργούν, με την εθελοντική συνεισφορά των γιατρών. Το εύρος των υπηρεσιών που θα προσφέρει το δημοτικό ιατρείο θα καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα αναγκών για τη δημόσια υγεία, από προληπτικές εξετάσεις μέχρι την άμεση αντιμετώπιση και καθοδήγηση των πολιτών σε έκτακτα προβλήματα υγείας. Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας, μέσα από τις ενημερωτικές ομιλίες και κυρίως μέσα από τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις που θα διενεργούνται στον τοπικό πληθυσμό και θα παρέχει πλήρεις ιατρικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε όλους τους πολίτες, με προτεραιότητα σε άνεργους και ανασφάλιστους, καθώς και στα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους. Λειτουργία δημοτικού οδοντιατρείου. Δημιουργία ειδικών ιατρείων πρόληψης και εμβολιασμών, παχυσαρκίας και καπνίσματος.

7. Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου που θα καλύψει τις ανάγκες φαρμακευτικής αγωγής στους ανασφάλιστους και άπορους συμπολίτες μας στο πλαίσιο του Εθνικού Δικτύου για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας και μέσα από εθελοντικές δράσεις.

8. Υλοποίηση συστηματικών δράσεων ύψιστης κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που ανταποκρίνονται σε σοβαρά προβλήματα της δημόσιας υγείας, όπως ίδρυση δημοτικής τράπεζας αίματος, εξορμήσεις εθελοντικής αιμοδοσίας και κινητοποίησης των πολιτών να γίνουν δωρητές οργάνων σώματος, δότες αιμοπεταλίων και δωρητές βλαστοκυττάρων για την αντιμετώπιση της έλλειψης που συνεχίζει να έχει η χώρα σε αίμα και σε μοσχεύματα. Πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία του Δήμου με συλλογικότητες που έχουν αναφορά στην Υγεία (π.χ. Σύλλογος καρκινοπαθών και συμπαραστατών, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός).

9. Αναζήτηση και υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που θα συμβάλλουν στην προώθηση της πολιτικής δημόσιας υγείας στην πόλη μας για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων προληπτικής ιατρικής, πρόληψης και αγωγής υγείας. Επιπλέον, η χρήση νέων τεχνολογιών, όπως η κινητή τηλεϊατρική, θα συμβάλει στην αποδοτική και αποτελεσματική αξιοποίηση των πεπερασμένων ανθρώπινων πόρων που διαθέτει ο Δήμος και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε ειδικές ομάδες πληθυσμού και στην ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων των Δήμων στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν τα Κέντρα Πρόληψης της Υγείας, όπως προβλέπεται (άρθρο 58, Ν. 3852/2010 του Καλλικράτη) και έχουν ενσωματωθεί στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

10. Λειτουργία Λευκού Δημοτικού Ταξί για την μετακίνηση των οικονομικά αδύναμων ασθενών.

Συμπερασματικά, μέσα από την κρίση που βιώνουμε, πρέπει να αναδειχτεί μια νέα αντίληψη για το κοινωνικό κράτος και την οργάνωσή του με ισχυρό το ρόλο του Δήμου.