Νέος θεσμός – Νέα προοπτική
Για πτυχιούχους Επαγγελματικών Λυκείων

Από το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Δωρεάν φοίτηση στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων.
4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα
Δίπλωμα επιπέδου 5

Τα Διετή Προγράμματα Σπουδών στα Πανεπιστήμια είναι ένας θεσμός που ξεκινά από το ερχόμενο Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για τους Αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων. Στη πρώτη φάση υλοποίησης συμμετέχουν 11 Πανεπιστήμια με 60 περίπου διετή προγράμματα. Από τον Οκτώβριο του 2019, περίπου 1500 απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ μπορούν να εγγραφούν στα διετή προγράμματα σπουδών. Οι σπουδαστές επιλέγονται χωρίς εξετάσεις με βάση το βαθμό απολυτηρίου ή και το βαθμό του πτυχίου της ειδικότητας του ΕΠΑ.Λ. Η φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί 4 Ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένων των μαθημάτων, των εργαστηρίων και της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου 5, του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Τα Διετή Προγράμματα Σπουδών στα Πανεπιστήμια συντελούν στην ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα μας, παρέχοντας μια ακόμα προοπτική για τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ.

Από τη Διεύθυνση του 1ου ΕΠΑ.Λ Φλώρινας