Με πρόθεση να συνδεθεί η διδασκαλία εντός της σχολικής αίθουσας με τη βιωματική γνωριμία με τις τοπικές υποδομές, οι εκπαιδευόμενοι του Σχολείου επισκέφτηκαν τον Βιολογικό Σταθμό Φλώρινας, στο πλαίσιο του μαθήματος Περιβαλλοντικός Γραμματισμός.
 
Στις εγκαταστάσεις η κ. Αβραμοπούλου μάς ενημέρωσε για το δίκτυο ύδρευσης της πόλης και η κ. Καρακατσάνη για τη λειτουργία του βιολογικού σταθμού αντίστοιχα. Εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι τις ευχαριστούμε θερμά για την ενδελεχή ενημέρωση που μας παρείχαν.