Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά τους παρακάτω για τις δωρεές προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη Βιργινίας Βόσδου.
Την Οικογένεια Γεωργίου και Πετρούλας Βεγήρη, για τη δωρεά εκατό ευρώ (100 €).

Την Οικογένεια Κωνσταντίνου Μπίου, για τη δωρεά πενήντα ευρώ (50 €).
Την Οικογένεια Κωνσταντίνου Βεγήρη, για τη δωρεά πενήντα (50 €).
Την Οικογένεια Περικλή Μήτκα, για τη δωρεά πενήντα ευρώ (50 €).
Την Οικογένεια Αριστείδη Μήτκα, για τη δωρεά πενήντα ευρώ (50 €).
Τον κ. Δημήτριο Στύλου, για τη δωρεά πενήντα ευρώ (50 €).

Ευχαριστούμε.
Το ΔΣ του ΦΣΦΑ