Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2019Ειδικός Συστημάτων ΓεωγραφικήςΠληροφορίας GIS

Η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) αναζήτα Ειδικό σε Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ – GIS) και σε διαχείριση βάσεων δεδομένων.
Η θέση αυτή εντάσσεται στο Τμήμα Προστασίας Βιοποικιλότητας της ΕΠΠ και έχει σκοπό την οργάνωση των δεδομένων και των αρχείων του τμήματος, σε συνδυασμό με την παραγωγήκαι διαχείριση γεωγραφικής πληροφορίας που αφορά στη βιοποικιλότητα και την προστατευόμενη περιοχή.

Απαραίτητα Προσόντα
- Πτυχίοή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με Γεωπληροφορική/Συστήματα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ – GIS)πολυτεχνικών σχολών ήάλλων σχετικών με την ανάλυση της χωρικής πληροφορίας πανεπιστημιακών σχολών
-Γνώση ή εξειδίκευση στη χρήση του λογισμικού πακέτουArcGisDesktop και πολύ καλή γνώση του περιβάλλοντος γεωεπεξεργασίας
- ΓνώσηMSOffice και πολύ καλή γνώση καιεξειδίκευση στη χρήση του λογισμικού MSExcel και MSAccess
- Χρήση συσκευών GPS και αλληλεπίδραση με αρχεία GPS και Autocad
-Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα
-Εμπειρία σε άλλα λογισμικάGIS
-Γνώσεις προγραμματισμού (VBA, Python, R, JavaScript)
-Εμπειρία σε εργασίες συλλογής δεδομένων πεδίου

Καθήκοντα
-Συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις διαχείρισης που εκπονεί η ΕΠΠ, σχετικές με τη βιοποικιλότητα
-Παραγωγή θεματικών χαρτών και γεωγραφικών δεδομένων
-Διαχείριση και οργάνωση των γεωγραφικών δεδομένων, σε συνδυασμό με την ανάλυση και επεξεργασία τους
-Σχεδιασμό εφαρμογών βάσεων δεδομένων που σκοπό έχουν την καταχώρηση, ανάλυση, επεξεργασία και παρουσίαση των δεδομένων της ΕΠΠ και την  οργάνωση και αυτοματοποίηση των διαδικασιών της

Τόπος εργασίας: Λαιμός Πρεσπών
Σχέση εργασίας:Σύμβαση ορισμένου χρόνου για ένα έτος με προοπτική μετατροπής σε αορίστου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση spp@line.grμέχρι 31/7/2019.Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την κ. Μ.Μαλακού στο τηλ. 2385051211.0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολίασε και εσύ για το θέμα αυτό ......!!!!!!!!

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.