Ειδική παιδαγωγός αναλαμβάνει μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ιδιωτική παράλληλη στήριξη.

Τηλ. επικοινωνίας.  6985654167