Ιωάννα Παπαδημητρίου|prlogos.gr


Τη μετακίνηση τριών καθηγητών του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών της Φλώρινας αποφάσισε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη σύγκλητο της Πέμπτης. Οι δύο εξ αυτών θα πάνε στο Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης και ένας στο Χημικών Μηχανικών της Κοζάνης.

Από τις 29 θέσεις ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας , τρεις θα δοθούν στο Γεωπονικών Επιστημών της Φλώρινας ώστε να υπάρχει αντιστάθμισμα . Ανεξαρτήτως του αν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη των οργάνων του τμήματος υποδοχής και του τμήματος προέλευσης, σημασία έχει ότι το Γεωπονικών Επιστημών της Φλώρινας ούτε χάνει ούτε κερδίζει.
Πηγή:
Ιωάννα Παπαδημητρίου|
prlogos.gr