Νεοσύστατη κοινωνική επιχείρηση, στο Δήμο Αμυνταίου, αναζητά προσωπικό για πλήρη και μερική απασχόληση, προκειμένου να στελεχώσει υπηρεσίες του.

Συγκεκριμένα αναζητά:

• Επαγγελματίες χειριστές/ οδηγούς
• Νοσηλευτικό προσωπικό
• Φυσικοθεραπευτή
• Ηλεκτρολόγο
• Εκπαιδευτικούς
• Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας

Θα προτιμηθούν όσοι έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας.
Αποστολή βιογραφικών στο jobcv521@gmail.com