Συναδέλφισσες Συνάδελφοι
Μετά από καθυστέρηση που δημιούργησε το νέο σύστημα αξιολόγησης, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ότι από την ερχόμενη Τρίτη 5 Νοεμβρίου ξεκινά η ένταξη των νέων συναδέλφων καθώς και η καταβολή των κλιμακίων.

Για τυχών απορίες το Προεδρείο και τα συνδικαλιστικά στελέχη του συνδικάτου είναι στη διάθεση όλων των συναδέλφων

Για το Σωματείο 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
«ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε. Κ.Η.Ε

Πρόεδρος                 Ο Γεν. Γραμματέας
Μόσχου Μόσχος          Μάστορας Αθανάσιος