Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Φλώρινας σας γνωρίζει ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr), Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, οι οποίοι συμμετείχαν στα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις αγωνίσματα των Αθλητικών Δοκιμασιών και επέτυχαν.

Οι υποψήφιοι/ες, που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα, αποκλείονται του διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον εν λόγω Πίνακα, συνεχίζουν στην επόμενη διαδικασία των Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, που θα διεξαχθούν ως ακολούθως:
  • Ημερομηνία : 03-02-2020
  • Ημέρα: Δευτέρα και Ώρα 08:30
  • Τόπος Εξέτασης : ΚΕΣΕΝ * 
  • Επώνυμο υποψηφίων : από ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης έως και ΧΡΥΣΟΧΟΣ Παντελής Γεώργιος(άνδρες & γυναίκες υποψήφιοι/ες)
*Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ): Λεωφ. Φλέμινγκ 43, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κατά την παρουσίασή τους για ψυχοτεχνικές δοκιμασίες πρέπει να έχουν μαζί τους:
α. Μπλε στυλό, μολύβι, γομολάστιχα και ξύστρα.
β. Το Δελτίο Ταυτότητάς τους.