Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης σας ενημερώνει ότι έχουν εκδοθεί νέες προκηρύξεις για χιλιάδες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο:

  • Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019  (αφορούν αναπληρωτές, ωρομίσθιους & γενικά αδιόριστους εκπαιδευτικούς) 

Ξεκινούν άμεσα οι αιτήσεις για τις Προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019, που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.  
Μοριοδοτούμενα κριτήρια κατάταξης αποτελούν:
- Η ξένη γλώσσα
- Η γνώση χειρισμού των Η/Υ
- Επιμόρφωση τουλάχιστον 300 ωρών από Δημόσιο Φορέα

  • Προκήρυξη ΑΣΕΠ 7Κ/2019

Η προκήρυξη αφορά στην πλήρωση τριακοσίων δεκαεπτά (317) θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας. 
- Στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα είναι η γνώση χειρισμού των Η/Υ και η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 

Σε αναμονή για να εκδοθούν στο προσεχές διάστημα είναι οι παρακάτω προκηρύξεις:

167 θέσεις στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Θα προσληφθεί προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Οι βασικές ειδικότητες, εκτιμάται ότι  θα είναι: Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Ιχθυολόγοι, Οικονομολόγοι, Πληροφορικής κ.α.  
- Στα κριτήρια επιλογής θα είναι μεταξύ άλλων, η γνώση χειρισμού Η/Υ και η γνώση ξένων γλωσσών

155-160 θέσεις μονίμων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος αναμένεται η έκδοσή της προκήρυξης για την ενίσχυση των ΚΕΠ με μόνιμο προσωπικό. Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται όλοι οι τίτλοι σπουδών Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
- Τα βασικά απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη είναι: Γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση ξένων γλωσσών.

2900 θέσεις μονίμων Βοήθεια στο Σπίτι
Τα επαγγέλματα που θα ζητηθούν είναι: Κοινωνικοί λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Νοσηλευτές, Κοινωνιολόγοι, Επισκέπτες Υγείας, Οδηγοί κ.α. 
- Τα βασικά απαραίτητα προσόντα για την πρόσληψη στις περισσότερες θέσεις είναι: Γνώση χειρισμού Η/Υ και γνώση ξένων γλωσσών.

Με γνώμονα τα απαραίτητα προσόντα που απαιτούνται από τον ΑΣΕΠ για την συμμετοχή στις προκηρύξεις, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό στους Η/Υ, αλλά και στα Αγγλικά.  
Επιπρόσθετα, για τους διαγωνισμούς των εκπαιδευτικών (1ΓΕ/2019 & 2ΓΕ/2019) προσφέρει πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων, εξ’ αποστάσεως μέσω τηλεκατάρτισης,  σύμφωνων με τα κριτήρια μοριοδότησης, σε συνεργασία με Δημόσια Πανεπιστήμια της Χώρας.  

► Στην Πληροφορική το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Ταχύρυθμο τμήμα με στόχο την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού Η/Υ από το ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα.  

► Στα Αγγλικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Ταχύρυθμο Τμήμα με στόχο την απόκτηση αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Lower (Β2), Advanced (Γ1) ή Proficiency (Γ2). 

► Στα επιμορφωτικά προγράμματα διάρκειας τουλάχιστον 300 ωρών σε συνεργασία με Δημόσιους φορείς (ΑΕΙ) περιλαμβάνονται:

  • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
  • Ειδική Αγωγή
  • Μουσική Παιδαγωγική 
  • Και πολλά άλλα αντικείμενα επιμόρφωσης
  • Οι εγγραφές στα προγράμματα έχουν αρχίσει και οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης: 

Θεσσαλονίκη
Δωδεκανήσου 23, 4ος όροφος
Τηλ. 2310500473 & 2313051525
email: kek.thess@gmail.com
Βόλος
Αντωνοπούλου 127, 1ος όροφος
Τηλ. 2421076050
email: kekvolos@gmail.com Καρπενήσι
Άγιος Νικόλαος
Τηλ. 2237025288
email: kek.karpenisi@gmail.com