Στις 15 και 16 Ιανουαρίου στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών πραγματοποιήθηκε μεεπιτυχία συνάντηση εργασίας του έργου LIFEARCPROM«Βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου-αρκούδας σε 4 Εθνικά Πάρκα στην Ν. Ευρώπη».

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Έλληνες εταίροι του έργου LIFE ARCPROM και συγκεκριμένα οι Φορείς Διαχείρισης των τριών Εθνικών Πάρκων, Πρεσπών, Ροδόπης και Βόρειας Πίνδου, το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών – Σχολή Καλών Τεχνών – Παν. Δυτικής Μακεδονίας,Τμήμα Κτηνιατρικής – Παν. Θεσσαλίας καθώς και η Περιβαλλοντική Οργάνωση Καλλιστώ. 
Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η κα Τζόρτζια Βαλαώρα, μέλος της  εξωτερικής ομάδας παρακολούθησης προγράμματος LIFE, η οποία θα ελέγχει την πορεία του έργου για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των δράσεων, ενώ συζητήθηκαν αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες του έργου. Παράλληλα έλαβε χώρα και μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (ΕΟΕ) για τη λειτουργία της Μονάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων με σκύλο, καθώς αντίστοιχες ομάδες θα λειτουργήσουν και στα τρία Εθνικά Πάρκα στο πλαίσιο του προγράμματος. 

Μετά το τέλος της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίδειξη από την «Ιόλη», την ειδικά εκπαιδευμένη σκυλίτσα της ΕΟΕ και τη χειρίστριά τηςκα Βικτώρια Σαράβια. Περαιτέρω συζητήθηκαν επίσης αναλυτικά η συνέργεια του έργου LIFE ARCPROM με τις δράσεις που εντάσσονται στο Τεχνικό Δελτίο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το Εθνικό Πάρκο της Βόρειας Πίνδου, η διανομή κυτίων Α’ βοηθειών για σκύλους που έχουν καταναλώσει δηλητηριασμένο δόλωμα και η επικοινωνιακή αξιοποίηση των δράσεων του έργου. 

Το LIFE ARCPROM ξεκίνησε επίσημα την υλοποίησή του τον Οκτώβριο 2019 και θα διαρκέσει μέχρι το 2024. Στους κύριους στόχους περιλαμβάνονται η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου-αρκούδας, η αντιμετώπιση φαινομένων προσέγγισης των ζώων σε κατοικημένες περιοχές, η ελαχιστοποίηση παράνομων πρακτικών που έχουν οριζόντιες επιπτώσεις στην πανίδα και τα οικοσυστήματα, όπως η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων και η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης ζημιών από τα μεγάλα σαρκοφάγα στη γεωργική οικονομία.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με:

Καλλιστώ: Γιώργος Θεοδωρίδης, communication@callisto.gr, 2310 252530
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας: Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών: Γιάννης Ζιώγας, yziogas@uowm.gr, 2385055250
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Τμήμα Κτηνιατρικής : Χαράλαμπος Μπιλίνης,billinis@vet.uth.gr
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου: Αθανάσιος Κοράκης,pindos.np@gmail.com,26530 22245
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών:Ελεάνα Καζίλα, fdedp@otenet.gr2385051870
Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης: Πασχάλης Ψαλτόπουλος, psaltopoulos.p@fdor.gr ,25240 21030