Η INNOPOLIS – Κέντρο Καινοτομίας και Πολιτισμού, αποτελεί έναν από τους Έλληνες εταίρους στο έργο SYNBIOSIS «Circular economy & Industrial Symbiosis: Bio-wastetreatment and exploitation»που συγχρηματοδοτείται στα πλαίσια του INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Το έργο «SYMBIOSIS» στοχεύει στη βελτίωση της διαχείρισης και της αξιοποίησης των βιολογικών (αστικών, γεωργικών και κτηνοτροφικών) αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή με δράσεις όπως η κατασκευή ενός επίσημου δικτυακού τόπου, συνδέσμους κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, μέσω γενικού διαλόγου, κατάρτισης και δημοσίευσης σχετικών άρθρων αλλά κυρίως μέσω της ανάπτυξης πλατφόρμας Symbiosis, λογισμικού που θα παρέχει τις πληροφορίες και τα μέσα για τη σύνδεση και τη συνεργασία των χρηστών και παραγωγών βιολογικών αποβλήτων.

Στα πλαίσια υλοποίησης των δράσεων του έργου, θα λάβει χώρα την 13 Φεβρουαρίου 2020, στις 18.00, στην Φλώρινα, Εκπαιδευτική Συνάντηση με τίτλο «Συνάντηση Δικτύωσης Επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των οργανικών υπολειμμάτων». Η εκδήλωση διοργανώνεται από την INNOPOLIS,σε συνεργασία με την ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Επιμελητήριο Φλώρινας, Μεγαρόβου 15.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κ. Τσώκου Θεοδώρα, Τηλ. +302691060.427, email : tsokou@innopolis.org / innopolis@otenet.gr