Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, για προληπτικούς λόγους και εναρμονιζόμενο στο γενικότερο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από τον Κορωνοϊό (Covid-19), όπως καθορίζονται από τις γενικές οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., ενημερώνει τα εξής:

Ι) ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡIΟ:

  • Αναστέλλεται το επισκεπτήριο και περιορίζεται στις περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, να υπάρχει ένας συνοδός στον οποίο θα δίδεται ειδική άδεια από την κλινική.
  • Δεν επιτρέπεται η παραμονή στο Νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοδήποτε σύμπτωμα ενδεικτικό λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού (πυρετό, δεκατική πυρετική κίνηση, βήχα, φαρυγγαλγία. ρινική καταρροή).
  • Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των προφυλάξεων επαφής και την απολύμανση χεριών.

2) ΕΞΩΤΕΡIΚΑ IΑΤΡΕIΑ – ΧΕIΡΟΥIΡΓΕΙΑ:


  • i. Για τους ίδιους λόγους περιορίζονται τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, όπου ο προγραμματισμός τους θα αφορά αποκλειστικά, και μόνο, ιδιαίτερες περιπτώσεις ασθενών που χρήζουν τακτικής άμεσης ιατρικής και εργαστηριακής εξέτασης. Τα χρόνια και μη επείγοντα περιστατικά δε θα προγραμματίζονται προς εξέταση.
  • ii. Ομοίως αναστέλλονται τα προγραμματισμένα Χειρουργεία, όπου μέχρι νεωτέρας θα πραγματοποιούνται μόνο τα έκτακτα και όσα δεν μπορούν να αναβληθούν λόγω σοβαρότητας του περιστατικού.

Παρακαλούμε τους πολίτες να επιδείξουν την ανάλογη συμμόρφωσή τους, τόσο με την εν λόγω υπόδειξη του Γ.Ν. Φλώρινας, όσο και με τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης του Ε.Ο.Δ.Υ.

Τέλος, ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι το Γ.Ν.Φ. βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να ανταποκριθεί στο βέλτιστο τόσο στις παρούσες συνθήκες όσο και γενικότερα, παρέχοντας ικανοποιητικές υπηρεσίες υγείας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι νεωτέρας.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ