Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020


Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Άνθιμος Μπιτάκης λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α’ -07.06.2010)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 ΚΑΙ 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143) « Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» και παρ.2 αρθ. 38 του Ν. 3801/2009

3. Τις διατάξεις του αρθ. 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)

4. Την με αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010 αριθ. 55 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί « Γενικών Γραμματέων Δήμων»

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ( ΦΕΚ 2022/Β/9-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 372/Β/12-2-2019 και την τελευταία τροποποίηση για τη σύσταση θέσης Γ. Γραμματέα ΦΕΚ 565/Β/24-2-2020)

6. Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Γραμματέα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Ανακοινώνει ότι,
ο κ. Νικόλαος Γιώσκος του Σωκράτη,αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αμυνταίου.

Γραφείο Τύπου 
Δημάρχου Αμυνταίου

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολίασε και εσύ για το θέμα αυτό ......!!!!!!!!

Θα σας παρακαλούσα να είστε κόσμιοι στους χαρακτηρισμούς σας, επειδή είναι δυνατόν επισκέπτες του ιστολογίου να είναι και ανήλικοι.
Τα σχόλια στα blogs υπάρχουν για να συνεισφέρουν οι αναγνώστες στο διάλογο. Η ευθύνη των σχολίων (αστική και ποινική) βαρύνει τους σχολιαστές.