Φέτος ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ συμμετέχει στην Ώρα της Γης και σβήνει τα φώτα (μαζί με τον υπόλοιπο κόσμο) αλλάζοντας όμως τον χαρακτήρα και το νόημα της κίνησής του, στέλνοντας το δικό του μήνυμα: ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ για την προστασία του ΑΝΘΡΩΠΟΥ και έπειτα για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η φετινή ημέρα «Ώρα της ΓΗΣ» είναι περισσότερο ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ για ολόκληρο τον πλανήτη.

 Ευθύνης ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Ευθύνης ΑΤΟΜΙΚΗΣ
 Ευθύνης ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ

Σήμερα Σάββατο 28 Μαρτίου 2020 στις 20.30 ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ, κλείνουμε τα φώτα και τα μάτια, ευχόμενοι ότι όταν θα τα ξανανοίξουμε, ο κόσμος θα είναι απαλλαγμένος από τη μάστιγα του κορωνοϊού.

Γραφείο Τύπου