Με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή υπαλλήλων Δασικών Υπηρεσιών, Κυνηγετικών Οργανώσεων και άλλων αρμόδιων υπηρεσιών υλοποιήθηκε από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία στη Φλώρινα εκπαιδευτικό σεμινάριο ανάπτυξης δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Το σεμινάριο περιλάμβανε εισηγήσεις από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ για την έκταση του προβλήματος των δηλητηριασμένων δολωμάτων στην Ελλάδα και τις επιπτώσεις τους στην άγρια ζωή, την αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης στην ύπαιθρο και τη χρήση ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων στην ανίχνευση τέτοιων περιστατικών. Οι εισηγητές της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ μετέφεραν στους συμμετέχοντες την εμπειρία που έχουν αποκτήσει μετά από πολυετή εργασία στο πεδίο σε αυτό το αντικείμενο, ενώ έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση στο εξωτερικό. Επίσης, ο κ. Αλέξιος Γιαννακόπουλος από την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» παρουσίασε τα Προγράμματα LIFE που υλοποιεί η Οργάνωση στην περιοχή με στόχο την προστασία της αρκούδας, που περιλαμβάνουν δράσεις ενάντια στην παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Το σεμινάριο απευθυνόταν κυρίως στους υπαλλήλους Δασικών Υπηρεσιών, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και στους Θηροφύλακες των Κυνηγετικών Οργανώσεων. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες: τους εκπροσώπους από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Φλώρινας, τους εκπροσώπους από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης και ιδιαίτερα τους εκπροσώπους από τα Δασαρχεία Κοζάνης, Τσοτυλίου, Μετσόβου και από τα Δασονομεία Σερβίων και Πτολεμαΐδας που διένυσαν πολλά χιλιόμετρα για να παρακολουθήσουν το σεμινάριο. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε επίσης τον Δήμο Φλώρινας για την παραχώρηση της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων για τη διεξαγωγή του σεμιναρίου.

Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καινοτόμες Δράσεις με τους Πολίτες: Δράση Ομάδας Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων στη Δυτική Μακεδονία» που υλοποιείται από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία στην περιοχή της Καστοριάς και της Φλώρινας, με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου.