Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης Ι.Μ.Ο.Α. - Ινστιτούτο Μελετών Οργάνωσης και Ανάπτυξης (εξειδικευμένο σε εκπαίδευση ενηλίκων) σας ενημερώνει ότι θα υλοποιήσει το επιδοτούμενο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης (e-learning) για τη στήριξη των Ελευθέρων Επαγγελματιών που πλήττονται από την κρίση του Κορωνοϊού, όπου προβλέπεται αμοιβή συμμετοχής 600€. Ενημερώστε και τους γνωστούς σας, να εγγραφούν, προκειμένου να ωφεληθούν και αυτοί.

Η δράση απευθύνεται σε επιστήμονες που προέρχονται από τους εξής επιστημονικούς κλάδους:
  • Δικηγόροι
  • Γιατροί (συμπεριλαμβανομένων οδοντιάτρων, ψυχιάτρων και λοιπού ιατρικού προσωπικού)
  • Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες
  • Οικονομολόγοι /Λογιστές
  • Εκπαιδευτικοί
  • Ερευνητές
Για περισσότερες πληροφορίες και να δηλώσετε συμμετοχή:
http://imoa.gr
Ε-mail: info@imoa.gr και kekimoa@yahoo.gr
Με μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook: IMOA- KEK
Στα τηλέφωνα: 23850 45696, 24630 53325, 6972428818