Ο Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ 

Έχοντας υπ’ όψη :

1. Την Κ.Υ.Α. με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20006 (ΦΕΚ 943 τεύχος Β΄ 20/03/2020 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας και κανόνες λειτουργίας κλάδων λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171), για χρονικό διάστημα από 30.4.2020 έως και 31.5.2020 ή 10.5.2020 κατά περίπτωση, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 

1. Για το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 έως και την Κυριακή 31 Μαΐου 2020 επιτρέπεται η λειτουργία των υπαίθριων αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), σε όλη την Επικράτεια, ως ακολούθως: α. Σε κάθε υπαίθρια αγορά, από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό 50%, ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

2. Απαγορεύεται έως και την Κυριακή, 10 Μαΐου 2020 η πώληση στις υπαίθριες αγορές των βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4497/2017, εκτός των ειδών ατομικής καθαριότητας και οικιακής φροντίδας.

3. Οι πίνακες με τους συμμετέχοντες θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της αναφερόμενης στο σκεπτικό -1- ΚΥΑ.

4. ΟΙ δραστηριοποιούμενοι πωλητές κατά την ημέρα της λαϊκής της Τετάρτης του Δήμου Φλώρινας θα προσέρχονται σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες καταστάσεις και στις θέσεις που απεικονίζονται στην κάτοψη,οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης και στο εξής,εκ περιτροπής και μέχρι τροποποιήσεως της παρούσας απόφασης .
 • Οι πωλητές οφείλουν να φορούν γάντια και μάσκες καθ’ όλη τη διάρκεια της λαϊκής.
 • Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας των δύο -2- μέτρων από τους καταναλωτές .
 • Να έχουν απόσταση μεταξύ των προσόψεων των πάγκων πέντε -5- μέτρα με ενδιάμεσο τον χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.
 • Να χορηγούν γάντια μιας χρήσεως στους καταναλωτές για να μην αγγίζουν τα προϊόντα με τα χέρια .
 • Να τοποθετούν σε εμφανή σημεία αντισηπτικά υγρά για την χρήση των από το καταναλωτικό κοινό.
 • Να απολυμαίνουν τους πάγκους σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Να χρησιμοποιούν σκεύος με αντισηπτικό για την απολύμανση των κερμάτων κατά τη συναλλαγή .
 • Να έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικό υγείας.
 • Να επιδεικνύουν ευπρεπή και κόσμια συμπεριφορά και να διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα κατά τον έλεγχο.
 • Θα φροντίζουν για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακκούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα απομακρύνονται από το Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου.
 • Θα τηρούν αυστηρά το ωράριο λειτουργίας 06:00 -15:30 και τους όρους της Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας με αριθμό 141/2019 «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών στο Δήμο Φλώρινας».
 • Απαγορεύεται η διέλευση και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς.
Κάτοψη των θέσεων και καταστάσεις με τους συμμετέχοντες θα είναι αναρτημένες στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου Φλώρινας επί της οδού Λ. Μόδη.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζεται αρμόδια για την επιβολή των μέτρων της παρ. 1, μετά από βεβαίωση της παράβασης μη τήρησης αυτών από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα όπως ορίζονται στον ν. 4177/2013 (Α’ 173).

- Ο ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ - 
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 6/5/2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
1
ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ1

2
ΔΑΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Γ1
6/5/2020
3
ΔΟΝΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α42

4
ΤΣΙΛΕΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α42
6/5/2020
5
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Α45

6
ΜΕΣΝΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α45
6/5/2020
7
ΓΙΩΣΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
Α46

8
ΜΙΜΗΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α46
6/5/2020
9
ΚΕΝΟ (ΣΤΑΙΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ)
Γ10

10
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γ10
29/4/2020
11
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Δ1

12
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δ1
6/5/2020
13
ΠΑΠΑΝΑΟΥΜ ΠΕΤΡΟΣ
Δ9

14
ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Δ9
6/5/2020
15
ΣΙΟΥΓΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Δ6

16
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δ6
6/5/2020
17
ΜΑΛΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
Δ11

18
ΤΟΥΛΓΑΡΙΔOY ΑΝΤΩΝΙA
Δ11
6/5/2020
19
ΚΩΤΣΟΥ ΗΛΙΑΣ
Δ16

20
ΚΩΤΣΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
Δ16
6/5/2020
21
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Δ53

22
ΔΑΦΙΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
Δ19

23
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Δ19
6/5/2020
24
ΡΑΣΚΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
Δ21

25
ΤΖΑΤΖΟΥ ΦΑΝΗ
Δ21
6/5/2020
26
ΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ28

27
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ28
6/5/2020
28
ΚΕΝΟ (ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ)
Δ29

29
ΚΕΝΟ (ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)
Δ29
6/5/2020
30
ΚΕΝΟ (ΜΠΟΥΤΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ)
Δ36
Υ.Δ.
31
ΠΑΝΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Δ36
6/5/2020
32
ΚΑΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Δ37

33
ΤΡΙΓΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Δ37
6/5/2020
34
ΚΟΥΣΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δ44

35
ΓΚΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δ44
6/5/2020
36
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Δ45

37
ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Δ45
6/5/2020
38
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Δ52

39
ΡΟΥΦΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Δ52
6/5/2020
40
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΥΣΗ
Α40

41
ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Α40
6/5/2020
42
ΚΕΝΟ (ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ)
Δ57

43
ΠΕΤΣΟΙ ΕΙΡΗΝΗ
Δ57
6/5/2020
44
ΜΠΑΤΣΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Α37

45
ΣΤΡΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α37
6/5/2020
46
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
E25-26

47
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
E25-26
6/5/2020
48
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Γ12-13

49
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
E29-30
6/5/2020
50
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ε29-30


ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 6/5/2020

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΓΟΥΛΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Γ20 & Γ21

ΠΗΛΕΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ε41 & Ε42
6/5/2020
ΚΙΑΖΙΜ ΣΑΒΒΑΣ
Ε21 & Ε22

ΡΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ε21 & Ε22
6/5/2020
ΒΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε32 & Ε33

ΡΑΠΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Ε32 & Ε33
6/5/2020
STOJANOVSKA FANCHE
Ε36 & Ε37

ΣΤΡΕΖΟΥ ΑΓΑΠΗ
Ε36 & Ε37
6/5/2020
ΒΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Γ16 & Γ17

ΦΟΡΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Γ16 & Γ17
6/5/2020
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Α5 & Α6

ΒΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α5 & Α6
6/5/2020
ΡΑΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Α 9 & Α10

ΚΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α 9 & Α10
6/5/2020
ΚΛΙΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α14 & Α15

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α33 & Α34
6/5/2020
ΤΥΡΠΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Α33 & Α34


ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΛΛΩΝ Π.Ε.
1
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
A 2
6/5/2020

2
ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ3
ΓΩΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Β 15
6/5/2020

4
ΔΑΓΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ5
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
B 18
6/5/2020

6
ΚΙΚΙΛΙΓΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ7
ΚΩΤΣΟΥ ΦΑΝΗ
B 21
6/5/2020

8
ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ9
ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
B 23
6/5/2020

10
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ11
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ 12
6/5/2020

12
ΤΖΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ13
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Β 27
6/5/2020


1
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΛΟΥΛΟΥΔΑ


ΡΥΖΙ
2
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Γ 18
6/5/2020
ΡΥΖΙ
3
ΓΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


ΕΛΙΕΣ
4
ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Γ 21
6/5/2020
ΕΛΙΕΣ

ΕΜΠΟΡΟΙ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ-ΧΑΡΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΛΩΝ Π.Ε.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΘΕΣΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
ΛΙΟΚΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ2
ΖΑΜΠΟΥΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Β 30
6/5/2020

3
ΚΑΡΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ4
ΚΑΛΙΟΤΖΗ ΠΑΡΘΕΝΑ
Β 33-34
6/5/2020

5
ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ