Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 10 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.297.680,86 ευρώ για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε.

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Συνολικός Προϋπ/σμός
1
0016049642
Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου  στο βιολογικό καθαρισμό Φλώρινας
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
270.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
270.000,00

·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Συνολικός Προϋπ/σμός
1
0016027244
Προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών καθώς και εξοπλισμός προβολής και επίπλων για τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
90.300,00
ΣΥΝΟΛΟ
90.300,00

·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Συνολικός Προϋπ/σμός
1
0016037847
Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
270.000,00
ΣΥΝΟΛΟ
270.000,00

·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
(€)
1
0016053649
Γαστρονομική ξενάγηση στη Φλώρινα - Συμπόσιο στις Πρέσπες
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
31.124,00

2
0016034648
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Δήμου Πρεσπών
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
21.600,00

3
0011425441
Φεστιβάλ Χάλκινων Μπαντών
στο Αμύνταιο Φλώρινας
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
36.952,00

ΣΥΝΟΛΟ
89.676,00

·Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικό-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»
α/α
Κωδικός ΟΠΣΑΑ
2014 - 2020
Τίτλος Πράξης/Υποέργου
Δικαιούχος
Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη
(€)
1
0016042858
Συνεδριακή Υποδομή Ορεινού Κέντρου Νυμφαίου Κλειστό Κέντρο Ψυχαγωγίας
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
249.593,99
2
0010957059
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας,  Περιβάλλοντος και Οικολογικής Συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
45.870,87
3
0016034846
Αποκατάσταση και ανακαίνιση του κέντρου Νεότητας Καλλιθέας
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ
250.000,00
4
0011417842
Προμήθεια Στολών για την Φιλαρμονική του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
32.240,00
ΣΥΝΟΛΟ
577.704,86

Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.