Στα πλαίσια ανάρτησης και κατακύρωσης των Δασικών Χαρτών και κατόπιν σχετικών ανακοινώσεων – προσκλήσεων των αντίστοιχων Διευθύνσεων Δασών, που επισυνάπτονται στο παρόν, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στοιχεία που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ της παραγράφου 6 και 7 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Αμυνταίου