γράφει ο Μπάμπης Θ. Τριανταφυλλίδης
parathrhthsflo.blogspot.com

Είναι αλήθεια πως το σύνολο των Δυτικομακεδόνων δέχτηκαν με ικανοποίηση την δημιουργία ενός εργαστηρίου μοριακής βιολογίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο προχώρησε στην προμήθεια του εξοπλισμού με συνοπτικές διαδικασίες για να κερδηθεί χρόνος.

Τους δύσκολους εκείνους μήνες με την έξαρση του ιού κυρίως στην Καστοριά και την άγνωστη συμπεριφορά του που μας γέμιζε φόβο και πανικό το είδαμε ως «μάνα εξ ουρανού». Πολύ περισσότερο όταν μας επισημαίνουν και μας υποδεικνύουν, ειδικά για την Δυτική Μακεδονία, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε περιφερειακές δομές ολοκληρωμένων συστημάτων μοριακής διάγνωσης (ΝΑΑΤ). Ποιός να σκεφτεί τότε την διαφάνεια και την ποιότητα του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και των υλικών για τις αναλύσεις.

Τότε δεν υπήρξε καμία αντίδραση ακόμα και για την τοποθέτηση του εργαστηρίου στο «Μαμάτσειο», λόγω Κοζάνης, και όχι στο «Μποδοσάκειο» της Πτολεμαΐδας που εξακολουθεί και σήμερα να είναι νοσοκομείο υποδοχής και φυσικά έχει πολύ καλύτερη κτιριακή υποδομή.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο με ανακοίνωση του μας είπε ότι πρόκειται «ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο μοριακής βιολογίας, με το οποίο, σε ελάχιστο χρόνο μπορούν να εξετάζονται δείγματα, περίπου 100, τόσο για το νέο κορωνοϊό covid-19, όσο και για άλλα λοιμώδη νοσήματα».

Είναι όμως έτσι η κατάσταση; Πρόκειται πράγματι για «ένα υπερσύγχρονο εργαστήριο μοριακής βιολογίας»;

Το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 29 Μαρτίου 2020

«…Α π ο φ ά σ ι σ ε ομόφωνα την έγκριση δαπάνης ποσού 58.376,99 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ) για την άμεση προμήθεια ειδών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία ενός εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Μαμάτσειο Κοζάνης».

Στις 31 Μαρτίου 2020 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας «… Αποφασίζει Την έγκριση της απευθείας ανάθεσης Προμήθειας εξοπλισμού για τη δημιουργία του Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας στο ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ ΓΝΚ Κοζάνης, λόγω εκτάκτων αναγκών στον Οικονομικό Φορέα: RIDACOM ltd που εδρεύει στη Σόφια Βουλγαρίας, koloman 1, Διοικητικό κτίριο 217 στην περιοχή της Σλάβιας, με ΑΦΜ : BG175040885. Το σύνολο της δαπάνης θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 58.376,99 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και αναλύεται όπως ο παρακάτω πίνακας: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ DTprime 4M1 REAL-TIME Thermal cycler…».

Στα μέσα Απριλίου 2020 το εργαστήριο μπαίνει σε λειτουργία στο νοσοκομείο Κοζάνης.

Στο χώρο της αγοράς του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού το υπερσύγχρονο εργαστήριο μοριακού ελέγχου δεν είναι και τόσο σύγχρονο. Το συγκεκριμένο κιτ δεν συμπεριλαμβάνεται στις λίστες τόσο του ευρωπαϊκού οργανισμού ελέγχου επιδημιών όσο και του Αμερικανικού.

Το εν λόγω σύστημα «DTprime 4M1 Real-time Thermal cycler» με κόστος 58.376 ευρώ είναι υπερτιμημένο,  σύμφωνα με δημοσιεύματα, αφού η δαπάνη του στη Βουλγαρία, χώρα από την οποία το αγοράσαμε, είναι μόλις 19.600 ευρώ.

Είναι φανερό ότι όλα αυτά δημιουργούν έντονο προβληματισμό και έλλειψη εμπιστοσύνης στους χειρισμούς της περιφέρειας αλλά και ως προς την αξιοπιστία του εργαστηρίου μοριακού ελέγχου, που όλοι χαιρετίσαμε στην αρχή ικανοποιημένοι. Τα ερωτήματα και οι προβληματισμοί απαιτούν απαντήσεις.

Στο ποσό των 58.376 ευρώ τι συμπεριλαμβάνεται; Είναι μόνο η αξία του μηχανήματος και του συνοδού εξοπλισμού; Είναι και οι αμοιβές του προσωπικού καθώς και η αξία των αναλώσιμων;

Γιατί αν είναι έτσι οι αριθμοί τότε οι Βούλγαροι μας πιάσανε «κώτσο».


Μπάμπης Θ. Τριανταφυλλίδης