ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 65,000
295 εμβαδόν.
Συντελεστή δόμησης = 0,8
Καλαμαρά (περιοχή Τσιφλίκι)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Κωσταρέλλης Αλέξανδρος Μεσιτική Κατασκευαστική 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2385046856  & 6985916175
mesitiko.kostarellis@gmail.com