ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ

Περιοχή Τσιφλίκη.
 798 τ.μ
Άρτιο και οικοδομήσιμο.
Συντελεστή δόμησης 0,8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Κωσταρέλλης Αλέξανδρος Μεσιτική Κατασκευαστική 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2385046856  & 6985916175
mesitiko.kostarellis@gmail.com