ΠΩΛΗΣΗ ΧΩΡΑΦΙΟΥ
Εμβαδόν 7060
Άρτιο και οικοδομήσιμο.
Περιοχή Σκοπιάς.
Σοκαριστική Τιμή.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Κωσταρέλλης Αλέξανδρος Μεσιτική Κατασκευαστική 
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2385046856  & 6985916175
mesitiko.kostarellis@gmail.com