Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για Υλοποίηση επιμορφωτικού προγράμματος

Η υπηρεσία Συμβουλευτικής Καθοδήγησης θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά από το Σεπτέμβριο του 2021 και ως στόχο έχει τα εξής:

·      Συμβουλευτική υπηρεσία σε ανέργους για διευκόλυνση τους στην αγορά εργασίας

·      Συμβουλευτική σταδιοδρομίας για διάφορα προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης που απευθύνονται στους νέους εργαζόμενους-ανέργους, επιχειρηματίες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

·      Προτεινόμενες δράσεις επιμόρφωσης των νέων και διασύνδεσή τους με την εργασία

·      Πληροφοριακό υλικό ικανό να καλύψει  ανάγκες–αιτήματα εκπαιδευόμενων όσον αφορά τις επαγγελματικές τους δυνατότητες

Όσοι εγγραφούν στην Υπηρεσία Συμβουλευτικής Καθοδήγησης (Κόστος: 20€ )  της ΕΕΦ Κοζάνης θα προχωρήσουν την Άνοιξη στη Συμμετοχή για Σεμινάριο Ανάπτυξης Προσωπικών Δεξιοτήτων εντελώς ΔΩΡΕΑΝ με το Δημήτρη Μπουραντά: «Δεξιότητες Ζωής ως απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία».

Για τη σπουδαιότητα των επικοινωνιακών δεξιοτήτων, την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου αλλά και την ιεράρχηση των στόχων μας ως σημαντικά και δυνατά στοιχεία για την ένταξη στην ελληνική αγορά εργασίας.

 Ραντεβού κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  στa τηλέφωνα: 6946792463

6987672869 Πάτρα Κατερίνα-Γραμματεία