ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Μαθήματα On Line ----- Τηλεκπαίδευση.

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

300 €

.Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ετήσια μοριοδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα με θέμα την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ που έχει σκοπό όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους και να καταστήσει ικανούς τους εκπαιδευτικούς να το διδάξουν.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

·Δυο (2) μόρια στο σύστημα διορισμών-προσλήψεων εκπαιδευτικών:

·ΜΟΝΙΜΟΙ εκπαιδευτικοί στη ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ και την ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57,περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)

·ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, με το σύστημα του ΑΣΕΠ, (Νόμος 4589/2019, Άρθρο 57, περ. ιι & Άρθρο 58, παρ. 3,περ. ιι)

·Ένταξη στους επικουρικούς πίνακες ( Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019 Άρθρο 58, παρ. 4)

·0,5 ΩΣ 1 μόρια στη διαδικασία επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης και Διευθυντών- Υποδιευθυντών σχολείων (μόνιμοι εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, Νόμος 4547/2018, Άρθρο 24,περ. δ (ββ)

·10 μόρια Για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589, ΦΕΚ 13 Α/29-01-2019, κατ’ αναλογία της περ. α’ του Άρθρου 57)

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ!!!

·Μαθήματα on Line

·Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό Συνέδριο και παροχή βεβαίωσης συμμετοχής.

·Έκδοση-δημοσίευση της εργασίας σας σε πρακτικά και σε Εκπαιδευτικό περιοδικό (μοριοδοτείται μέχρι 1 μόριο)

·Επιπλέον Δωρεάν Επιμόρφωση- Βεβαίωση Συμμετοχής 100 Ωρών

 

Η Διάρκεια του προγράμματος είναι 500 ώρες, 9 μήνης διάρκειας (ετήσιο)

Κόστος: 300 €   Προκαταβολή :50€ και το υπόλοιπο ποσό θα καταβάλλεται τμηματικά σε  δόσεις

Πληροφορίες- Εγγραφές: Πάτρα Κατερίνα : 6987672869