ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά συνεργάτη για εργασία μερικής απασχόλησης στον παραδοσιακό νερόμυλο του Αγίου Γερμανού.


Κύριες Αρμοδιότητες:

  • Ενημέρωση των επισκεπτών για τις λειτουργίες του νερόμυλου και την οικολογική σημασία του ποταμού του Αγίου Γερμανού
  • Διαχείριση πωλητηρίου
  • Επίβλεψη των εγκαταστάσεων του νερόμυλου και του περιβάλλοντος χώρου
  • Καταγραφή δεδομένων επισκεψιμότητας και διαχείριση πληροφοριακού υλικού

Α. Απαραίτητα Προσόντα:

·       Απόφοιτος β/θμιας εκπαίδευσης

·       Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας – Δυνατότητα επικοινωνίας με επισκέπτες στα αγγλικά

·       Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για όσους εφαρμόζεται)

Β. Επιθυμητά Προσόντα:

·       Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

·       Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

·       Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

·       Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση απασχόλησης

Γ. Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

  • Ευχέρεια στην επικοινωνία
  • Υπευθυνότητα και συνέπεια
  • Δυνατότητα καλής συνεργασίας με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρίας
  • Διαθεσιμότητα για εργασία κατά τις ημέρες υψηλής επισκεψιμότητας (Σάββατο, Αργίες, περίοδοι εορτών και διακοπών).

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 24/9/2021 στην παρακάτω διεύθυνση κατά προτίμηση με e-mail:

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Άγιος Γερμανός Πρεσπών, Τ.Κ. 531 50 Φλώρινα

Τηλ.: 23850 51211, E-mail: spp@spp.gr

 

Ενημερωτικό σημείωμα:

Η διαδικασία επιλογής υλοποιείται από 3μελή επιτροπή της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και διακρίνεται σε 2 φάσεις:

Α. Αξιολόγηση των αιτήσεων και επιλογή προς συνέντευξη

Β. Αξιολόγηση μέσω συνέντευξης και τελική επιλογή

Η επιλογή προσωπικού γίνεται με συνεκτίμηση όλων των δεδομένων της αίτησης σύμφωνα με τα κριτήρια Α,Β και Γ της ανακοίνωσης και με γνώμονα την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων της οργάνωσης.